Ieteikt:
Par bioloģiskajiem atkritumiem
Jaunumi /Atkritumu savākšana un pārvadāšana / 25. Janvāris 2024 15:07 / 366x /

Par bioloģiskajiem atkritumiem

No 2024.gada Latvijā ir jānodrošina iespēja iedzīvotājiem šķirot bioloģiskos atkritumus, bet iedzīvotāju ziņā paliek izvēle – kā tajā iesaistīties.

Bioloģiskie atkritumi ir jebkuri dabīgas izcelsmes bioloģiski noārdāmie atkritumi, kas viegli sadalās dabā, piemēram:

  •   pārtikas atkritumi – cieto piena produktu atlikumi, olu čaumalas, maizes un miltu izstrādājumus, kafijas un tējas biezumus un citus līdzīgus atkritumus;
  •    dārzu atkritumi - bojātus augļus un dārzeņus, to mizas un kauliņus, novītušus ziedus un vecus augus, zāli un lapas, augu saknes un citus līdzīgus atkritumus.

Atšķirot bioloģiskos atkritumus no sadzīves atkritumiem ir ekonomiski izdevīgi un tās ir arī rūpes par apkārtējo vidi. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksa 2024.gadā ir 60 % apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Atšķirotus bioloģiskos atkritumus ir iespējams pārstrādāt un tie netiek noglabāti atkritumu poligonos.

Bioloģiskajiem atkritumiem ir paredzēts brūnais atkrituma konteiners, kur drīkst mest atkritumus BEZ iepakojuma vai iepakojumā, kas viegli noārdās, piemēram papīrs, bioplastmasa. Tiek uzstādīti 0,12 m3, 0,24 m3 un 0,66 m3 tilpuma konteineri. Pakalpojumam var pieteikties gan fizikas, gan juridiskas personas.

Bioloģisko atkritumu konteineros NEDRĪKST mest cita veida atkritumus.

Privātmāju iedzīvotājiem ir izvēles iespējas: pieteikt konteineru bioloģisko atkritumu izvešanai vai veidot kompostu savas mājas teritorijā. Komposta veidošana arī ir ekonomisks un ekoloģisks veids kā atšķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus no sadzīves atkritumiem un mazināt poligonos noglabājamo atkritumu apjomu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, maksa par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu noteikta 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Maksa par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 2024.gadā Jēkabpils pilsētā ir noteikta 21,42 eur/m3 +PVN 21%, līdz ar to maksa bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu ir 12,85 eur/m3 + PVN 21%.

Dalīti vākto bioloģisko atkritumu sistēmu Jēkabpils iedzīvotājiem izmēģinājuma režīmā uzņēmums piedāvā jau vairāk kā 2 gadus un uz šo brīdi Jēkabpils pilsētā pie daudzdzīvokļu namiem ir izvietoti 38 gab. konteineri bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai.

 No 2024. gada 1.februāra SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sāks aprēķināt maksu par dalīti vākto bioloģisko atkritumu to daudzdzīvokļu namu klientiem, kuru mājām piesaistītajos atkritumu konteineru laukumos bioloģisko atkritumu šķirošanas  konteineri jau ir izvietoti.

Iedzīvotājiem no daudzdzīvokļu namiem jāinformē savas ēkas apsaimniekotājs par vēlmi šķirot bioloģiskos atkritumus. Pēc namu apsaimniekotāja pieprasījuma, atkritumu apsaimniekotājs uzstādīs bioloģisko atkritumu šķirošanai paredzētus konteinerus.

Arī iedzīvotāju Biedrības un Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, veikali un ēdināšanas uzņēmumi tiek aicināti noslēgt līgumus par bioloģiskos atkritumu apsaimniekošanu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par bioloģisko atkritumu konteineru izvietošanu un atkritumu izvešanu aicinām sazināties ar uzņēmuma speciālistiem, tel. 29145520 vai 28642208, e-pasts: klienti@jekpak.lv vai info@jekpak.lv.

Uz sadarbību!