Ieteikt:
Adrese Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils nov., Latvija, LV-5201
E-Pasts: info@jekpak.lv
Tālrunis: +371 28642208

Rakstiet mums:

* Jūsu vārds, e-pasts un tālrunis tiek pieprasīts, lai mēs varētu ar Jums sazināties un sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu.

Rekvizīti

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils, 
Jēkabpils novads, LV-5201
PVN reģ. nr.: LV45403006010

AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X009
Konts: LV80UNLA0009003467779

AS “SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Konts: LV02HABA0551005093451

AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV27PARX0012479040001

Kontakti

Mārtiņš GLUHS

Valdes loceklis

+371 29622272
martins.gluhs@jekpak.lv

Vita BALTMANE

Lietvede

+371 28642208
info@jekpak.lv

Inita Zaķe

Atkritumu apsaimniekošanas speciāliste

Svetlana ZVAIGZNE

Galvenā grāmatvede

Sandra KALVĀNE

Ekonomiste

Līga BAIKA

Grāmatvede

+371 25744435 
rekini@jekpak.lv

Aigars Začests

Transportbūvju būvinženieris

Guntis Jaunītis

Būvdarbu vadītāja palīgs

Inguna Avotiņa

Teritoriju apsaimniekošanas speciāliste

Edgars STARIS

Elektroapgaismes tehniķis

Tatjana Moisejenkova

Dzīvnieku patversmes kopēja

Dinis Sakovičs

Klaiņojošo dzīvnieku ķērājs

Eva Mūrniece

Jēkabpils kapu pārzine

Aigars Pomazanovs

Mehānikas inženieris

Darba laiks

P, O, T, C. P.
8.00–12.00; 13.00–17.00