Ieteikt:

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
ir uzņēmums, kas darbojas dažādās jomās. 

Mūsu darbinieki savāc un izved atkritumus, pļauj zāli, apsaimnieko ielas un parkus Jēkabpilī, Nodrošina ielu apgaismojuma darbību, apsaimnieko Jēkabpils kapu teritoriju un dzīvnieku patversmi, veic bruģēšanas, ceļu būves, būvniecības un citus darbus. Mēs strādājam, lai radītu labas pārmaiņas.

Ar darbiem, kurus veicam, var iepazīties sadaļā

Pakalpojumi

 

 

Pielikumi (9)

pdf
UZTURĒŠANAS PAKALPOJUMU PLĀNOTAIS PEĻŅAS APRĒĶINS 2016.-2020. GADAM
Fails: 01e.JekPak_PZA_uztur_pakalp.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (57 Kb)
pdf
DZĪVNIEKU PATVERSMES PLĀNOTAIS PEĻŅAS APRĒĶINS 2016.-2020. GADAM
Fails: 01e.JekPak_PZA_dzvn_patv.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (56 Kb)
pdf
CITU IEŅĒMUMU PLĀNOTAIS PEĻŅAS APRĒĶINS 2016.-2020. GADAM
Fails: 01e.JekPak_PZA_citi_pakalp.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (53 Kb)
pdf
CEĻU REMONTA/ UZTURĒŠANAS PLĀNOTAIS PEĻŅAS APRĒĶINS 2016.-2020. GADAM
Fails: 01e.JekPak_PZA_ceu_remonts.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (58 Kb)
pdf
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNOTAIS PEĻŅAS APRĒĶINS 2016.-2020. GADAM
Fails: 01e.JekPak_PZA_atkr_apsaimniek.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (57 Kb)
pdf
PLĀNOTĀ NAUDAS PLŪSMA 2016.-2020. GADAM SADALĪJUMĀ PA GADIEM
Fails: 01d.JekPak_Naudas_plsma_kop.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (38 Kb)
pdf
PLĀNOTĀ BILANCE 2016.-2020. GADAM SADALĪJUMĀ PA GADIEM
Fails: 01c.JekPak_Bilance_kop.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (48 Kb)
pdf
PLĀNOTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 2016.-2020. GADAM SADALĪJUMĀ PA GADIEM
Fails: 01b.JekPak_PZA_kop.pdf | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (53 Kb)
jpg
ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA
Fails: struktrshma2019.jpg | Datums: 07.06.2019
Lejupielādēt (249 Kb)

Sadarbības partneri