Veikti daudzdzīvokļu mājas ieejas zonas remontdarbi Meža ielā 10
Minerālmateriālu maisījumu iegāde
Aicinām šķirot arī kapu atkritumus!
Būvdarbi skeitparka un trenažieru laukumā norit veiksmīgi
Grants seguma ielās tiek veikta ceļa nomaļu apauguma noņemšana