AKTUALITĀTES

17/01/2019


No 2019. gada 1. janvāra mainījies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka mainoties dabas resursu nodokļa likmei, no 2019.gada 1.janvāra visā Latvijā mainījusies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu m3 ar PVN no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim ir 19,83 €.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu. 2016.gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka dabas resursu nodoklis pieaugs katru gadu līdz 2020.gadam ieskaitot. Jau 2018.gadā dabas resursu nodoklis par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00€/t. 2019. gadā šī nodokļu likme ir 43,00 €/t.

Izmaiņas skar arī pakalpojumu cenu atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī. 2019. gadā sķirošanas laukumā par maksu tiek pieņemti lielgabarīta atkritumi (142.66 €/t ar PVN), Būvgruži (44.69 €/t ar PVN), vieglo un smago automašīnu kā arī citas riepas (129.47 €/t ar PVN). Nemainīgi, bez maksas, šķirošanas laukumā tiek pieņemts stikls, plastmasa, papīrs, drēbes un elektropreces. Maksu par atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā nosaka pēc atkritumu svara. Šķirošanas laukuma darba laiks- katru dienu no 7:00 līdz 19:00.

Dabas resursu nodokļa palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja ir radušies jautājumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām Jēkabpils pilsētā, lūdzam sazināties ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistu- tālrunis 65237660, e-pasts jekpak@jekpak.lv

Aicinām Jēkabpils pilsētas privātmāju īpašniekus iepazīties ar sadzīves atkritumu izvešanas grafiku 2019. gadam:

Vienu reizi mēnesī
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Divas reizes mēnesī
Pirmdiena
Otrdiena 

Trešdiena
Ik pēc nedēļas
Pirmdiena
Otrdiena

Noslēgtais līgums par atkritumu izvešanu Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem nav jāpārslēdz līdz 2023. gadam

Informējam, ka tiem iedzīvotājiem, kuri noslēguši līgumu ar uzņēmumu par atkritumu izvešanu pēc 2016. gada 4. augusta, nav nepieciešams to ik gadu pārslēgt. Līgums ir spēkā 7 gadus - līdz 2023. gada 4. augustam.
Ja privātmāju iedzīvotāji vēlas mainīt līguma nosacījumus, to var darīt gan personīgi ierodoties SIA “Jēkabpils pakalpojumi” Zemgales ielā 24/1, gan ierosinājumu sūtot uz jekpak@jekpak.lv. Savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkritumu izvešanas nosacījumus var mainīt vienojoties ar ēkas apsaimniekotāju.

11/12/2018


Lietus un slapja sniega ietekmē, ceļi un ietves var kļūt slideni


Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekotājs un ielu uzturētājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka atkušņa un nokrišņu laikā uz ceļiem un

ietvēm var veidoties ledus arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas. Ceļu un ietvju seguma stāvoklis šādos laika apstākļos var mainīties negaidīti un strauji, precīzi paredzēt ledus izveidošanos nav iespējams.


Iestājoties siltākam laikam, kā arī lietus un slapja sniega ietekmē, uz ceļiem un ietvēm veidojas atkala (ledus lietus/ sasalstošs lietus), kā rezultātā ceļu un ietvju segums var kļūt ļoti slidens. Šādos laikapstākļos ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem ir neefektīva, jo ceļu un ietvju seguma temperatūra ir zemāka kā gaisa temperatūra, kā rezultātā, tiklīdz līst lietus, tas piesalst, neatkarīgi no tā vai apakšā ir vai nav nokaisīts pretslīdes materiāls. Pretslīdes materiāli atkalas gadījumā iedarbojas tikai tad, ja nokaisītajā teritorijā notiek intensīva kustība.

Jēkabpilī ielu tīrīšana un kaisīšana parasti notiek naktīs un agrās rīta stundās, tādēļ iespējama situācija, ka iedzīvotāji, dodoties uz darbu, nemana pilsētā tīrīšanas tehniku. Tāpat jāņem vērā, ka joprojām ir spēkā noteikumi, ka privātīpašumiem piegulošās ietves jātīra privātīpašniekiem, kā arī par daļu pilsētas teritorijas atbild namu pārvalde, vēl par daļu– “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

SIA Jēkabpils pakalpojumi” aicina gan autovadītājus, gan gājējus ziemas sezonā būt uzmanīgiem. Mēs nevaram novērst sniegu un ledu, bet strādājam, cik mūsu spēkos, lai situāciju visiem padarītu drošāku.

Par nenotīrītiem vai nenokaisītiem posmiem ir iespējams ziņot, zvanot uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā dežūrdienesta tālruni 29387082.

27/11/2018


Šķirosim atkritumus pareizi!


Atkritumu šķirošana ir svarīga un nepieciešama, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek nogādāts atkritumu poligonos mūžīgai apglabāšanai. Lielākā daļa mūsu radīto atkritumu ir pārstrādājami vēlreiz, tāpēc SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina šķirot atkritumus.


Kā pareizi šķirot atkritumus Jēkabpilī?Plastmasa un metāls (dzeltenais konteiners)

  • Tajā drīkst mest- saplacinātas plastmasas pudeles (PET), plastmasas maisiņus, plastmasas kastes, plēvi, produktu trauciņus bez ēdienu atliekām, skārdenes, izskalotas konservu kārbas, burku vāciņus, metāla korķus, alumīnija kārbas, atslēgas, zobratus, aerosola flakonus.
  • Nedrīkst mest- plastmasas rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, vienreizlietojamos plastmasas traukus, foliju.


Stikls (zaļais konteiners)

  • Drīkst mest- izskalotas stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, fotorāmīšu stiklu.
  • Nedrīkst mest- logu stiklu, porcelāna un stikla traukus, spoguļus, spuldzes, smaržu pudelītes, keramikas izstrādājumus.


Papīrs (zilais konteiners)

  • Drīkst mest- papīrus, saplacinātas brokastu pārslu, cepumu, dzērienu paku, apavu un citas kartona kastes, avīzes, žurnālus, grāmatas un citus apdrukātus materiālus, tīrus un sausus papīra iepakojumus.
  • Nedrīkst mest- laminētus papīrus, slapjus un netīrus iepakojumus, papīra iepakojumu korķus un vāciņus.

Atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1 bez maksas tiek pieņemti arī logu stikli, spoguļi, apģērbs, tekstils, bioloģiskie atkritumi un
elektropreces. Par maksu iespējams nodot lielgabarīta atkritumus, mēbeles, būvgružus, vieglo un smago automašīnu, kā arī citas riepas. Maksu par atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā nosaka pēc atkritumu svara. Šķirošanas laukuma darba laiks: Katru dienu no 7:00 līdz 19:00

Parastajā atkritumu konteinerā jāmet tikai tie atkritumi, kurus nav iespējams sašķirot.

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt, zvanot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistiem 65237660Atgādinām, ka par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā!