AKTUALITĀTES

15/03/2019


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu konteineri ir ērti pārvietojami, viegli iztukšojami un nodrošina higiēnas prasības, turklāt konteinerus uzņēmums iedzīvotājiem, noslēdzot līgumu, piešķir bez maksas.


Joprojām Jēkabpils pilsētā ir privātmāju iedzīvotāji, kuriem saglabājušies vecie atkritumu konteineri. Šie konteineri nav mehāniski paceļami, tādēļ, lai atvieglotu darbu, lūdzam tos samainīt pret jauniem!

Aicinām nomainīt veco konteineru pret jauno, ierodoties Zemgales ielā 24/1, darba dienās no plkst. 8:00- 17:00

12/03/2019


Pabeigti darbi Viestura ielā 44


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 12. martā pabeigti būvdarbi Viestura ielā 44- nojaukta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, veikta būvgružu drupināšana un izvešana, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Kā iepriekš ziņots, 2018. gada 18. decembrī tika uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Viestura ielā 44, Jēkabpilī. Pilnībā grausts tika nojaukts 20.decembrī. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu, būve bija nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, būve bija jādemontē.

“Darbus Viestura ielā 44 bija pilnībā plānots pabeigt līdz šī gada 30. septembrim, bet esam gandarīti, ka spējām būtiski samazināt reālos izpildes termiņus. Būvdarbu otrajā posmā tika veikta būvgružu drupināšana, transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana”, skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” galvenais inženieris Guntars Leitāns.

26/02/2019


Aicina reģistrēt e-pastus ērtākai rēķinu saņemšanai

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka no 2018. gada 1.septembra rēķinu par atkritumu izvešanu saņemšana papīra formātā- pastkastītē- ir maksas
pakalpojums. (1,21 EUR tajā skaitā PVN). Aicinām klientus reģistrēties
elektronisko rēķinu saņemšanai, jo par rēķina saņemšanu e-pastā, maksa netiek piemērota.

Informējam, ka drīzumā mainīsies rēķinu izrakstīšanas kārtība, un turpmāk arī privātmāju iedzīvotāji un juridiskās personas rēķinu par atkritumu izvešanu saņems katru mēnesi. Tiem klientiem, kuri jau ir saņēmuši rēķinu par 2019. gadu, katru mēnesi rēķins netiks izrakstīts.

Lai pieteiktos elektronisko rēķinu saņemšanai, lūdzam rakstīt pieteikumu

e-pastā jekpak@jekpak.lv, vai aizpildīt pieteikumu klātienē Zemgales ielā 24/1.

14/02/2019


Atsākti darbi Viestura ielā 44

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 13. februārī atsākti būvdarbi Viestura ielā 44- tiek veikta būvgružu drupināšana un izvešana.

Kā iepriekš ziņots, 2018. gada 18. decembrī tika uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Viestura ielā 44, Jēkabpilī. Pilnībā grausts tika nojaukts 20.decembrī. Ņemot vērā Jēkabpils būvvaldes un vairāku citu institūciju atzinumu, būve bija nonākusi tādā tehniskā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, lai novērstu tās radīto sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, būve bija jādemontē.

“Būvdarbu otrajā posmā tiek veikti būvgružu pārstrādes darbi otrreiz izmantojamā materiālā, transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana. Darbus Viestura ielā 44 pilnībā plānots pabeigt līdz šī gada 30. septembrim. Pēc būvgružu izvešanas, teritorijā tiks uzsākti labiekārtošanas darbi,” skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka.

11/02/2019


Regulāri rēķinu nemaksātāji tiek iesniegti tiesā


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” regulāri veic parādnieku apkopojumu, kā arī klientiem izsūta atgādinājuma vēstules par nenomaksātajiem rēķiniem. Tomēr ir gadījumi, kad klients pēc atgādinājuma vēstules saņemšanas, parādus nenomaksā un nevēršas uzņēmumā, lai noslēgtu vienošanos par parādu apmaksu. Šādos gadījumos uzņēmumam ir tiesības nodot kredītinformācijas birojam ziņas par fiziskās personas parādu, lai veidotu klientu kredītvēsturi un nodrošinātu citiem klientu kreditoriem iespēju ar to iepazīties.
Ja rēķini tiek apmaksāti laikā, uztraukumam nav pamata, taču, ja rēķini regulāri netiek apmaksāti, kredītvēsture var tikt sabojāta. Kredītreģistrs uzglabā informāciju par šāda veida pārkāpumiem vēl piecus gadus pēc tam, kad parāds ir atmaksāts.
Pret lielāko parādu uzkrājējiem un regulāriem rēķinu nemaksātājiem tiek uzsākts tiesas process par parādu piedziņu, tādēļ SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina klientus savlaicīgi apmaksāt rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem!
Kopš 2017. gada, kad SIA “Jēkabpils pakalpojumi” neatkarīgi no citām pašvaldības kapitālsabiedrībām uzsāka izrakstīt un izsūtīt rēķinus, kā arī sekot līdzi rēķinu nemaksātājiem un parādu uzkrājējiem, kredītreģistram un tiesai kopumā iesniegta informācija par 58 parādniekiem.

5/02/2019


Aicinām šķirot atkritumus!


Atkritumu šķirošana ir svarīga un nepieciešama, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek nogādāts atkritumu poligonos mūžīgai apglabāšanai. Lielākā daļa mūsu radīto atkritumu ir pārstrādājami vēlreiz, tāpēc SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina šķirot atkritumus.


Kā pareizi šķirot atkritumus Jēkabpilī?


Plastmasa un metāls (dzeltenais konteiners)

  • Tajā drīkst mest- saplacinātas plastmasas pudeles (PET), plastmasas maisiņus, plastmasas kastes, plēvi, produktu trauciņus bez ēdienu atliekām, skārdenes, izskalotas konservu kārbas, burku vāciņus, metāla korķus, alumīnija kārbas, atslēgas, zobratus, aerosola flakonus.
  • Nedrīkst mest- plastmasas rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, vienreizlietojamos plastmasas traukus, foliju.


Stikls (zaļais konteiners)

  • Drīkst mest- izskalotas stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, fotorāmīšu stiklu.
  • Nedrīkst mest- logu stiklu, porcelāna un stikla traukus, spoguļus, spuldzes, smaržu pudelītes, keramikas izstrādājumus.

Papīrs (zilais konteiners)

  • Drīkst mest- papīrus, saplacinātas brokastu pārslu, cepumu, dzērienu paku, apavu un citas kartona kastes, avīzes, žurnālus, grāmatas un citus apdrukātus materiālus, tīrus un sausus papīra iepakojumus.
  • Nedrīkst mest- laminētus papīrus, slapjus un netīrus iepakojumus, papīra iepakojumu korķus un vāciņus.

Atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1 bez maksas tiek pieņemti arī logu stikli, apģērbs, tekstils, bioloģiskie atkritumi un
elektropreces. Par maksu iespējams nodot lielgabarīta atkritumus (142.66 €/t ar PVN), būvgružus (44.69 €/t ar PVN) , vieglo un smago automašīnu, kā arī citas riepas (129.47 €/t ar PVN). Maksu par atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā nosaka pēc atkritumu svara. Šķirošanas laukuma darba laiks: Katru dienu no 7:00 līdz 19:00Parastajā/ sadzīves atkritumu konteinerā jāmet tikai tie atkritumi, kurus nav iespējams sašķirot.

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt, zvanot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistiem 65237660Atgādinām, ka par šķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nav jāmaksā!