ŠĶIRO PAREIZI- Sadzīves atkritumi, kas nav piemēroti pārstrādei
ŠĶIRO PAREIZI- Stikla atkritumi
Uzsākti vides objekta “Gredzeni” būvdarbi Kena parkā
ŠĶIRO PAREIZI-Papīra atkritumi
Uzsākti vides objekta būvdarbi Rīgas ielā 103B, Jēkabpilī
Tapuši video sižeti par atkritumu ceļu uz pārstrādi