Ieteikt:
Par automašīnas Toyota Avensis izsoli
Jaunumi /Izsoles / 4. Augusts 2023 09:38 / 106x /

Par automašīnas Toyota Avensis izsoli

Publikācijas datums: 4.08.2023.
Izsolāmais objekts: Automašīna Toyota Avensis (izlaiduma gads 2011.g.)
Izsolāmā objekta stāvoklis: Automašīna ir darba kārtībā. Konstatēta korozija, nelieli skrāpējumi un 30% riepu nodilums. 
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 26552548
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 18. augustam plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā lietvedībā, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī,
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2023. gada 18. augustā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsolāmā objekta sākumcena: 3750,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tajā skaitā PVN
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 100.00 (simts euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi, pieteikums

Izsoles rezultāti: 

Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas nosacīto sākuma cenu  3750.00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi).

 

Automašīna Toyota Avensis