KONTAKTI

Darba laiks:

P, O, T, C. P.
8.00–12.00; 13.00–17.00


Valdes priekšsēdētājs

Jānis HAUKA
+371 65 237 664


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva GĀDMANE

+371 28306068

ieva.gadmane@jekpak.lv


Lietvede, ekonomiste
Sandra KALVĀNE
+371 65 237 664

jekpak@jekpak.lv


Galvenā grāmatvede
Svetlana ZVAIGZNE
+371 65 237 666

gramatvediba@jekpak.lv


Atkritumu apsaimniekošanas
nozares speciāliste

Inita ZAĶE
+371 65 237 660
Galvenais inženieris

Guntars LEITĀNS

+371 29 205 574


Atkritumu apsaimniekošana, tiešie norēķini
Iveta LAVRINOVIČA 
+371 26 549 919


Dzīvnieku patversmes uzraugs
Tatjana Moisejenkova 

+371 28 342 253


Klaiņojošo dzīvnieku ķērājs

Dinis +371 28 826 463


Jēkabpils kapliča
Iveta Krumpāne
+371 20 027 341

kapi@jekpak.lv


Elektroapgaismes tehniķis

Viktors Malahovskis

+371 22402765

Rekvizīti

SIA "Jēkabpils pakalpojumi"

Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils,
LV-5201

PVN reģ. nr.: LV45403006010


E-pasts: jekpak@jekpak.lv
Fakss: 65 237 667

Smilšu konteineru atrašanās vietas
Adreses


Dzīvnieku patversmes mājaslapa:

www.jekabpilspatversme.lv
AS "SEB banka"
Kods: UNLALV2X009
Konts: LV80UNLA0009003467779AS "SWEDBANK"

Kods: HABALV22
Konts: LV02HABA0551005093451


AS "Citadele banka"

Kods: PARXLV22

Konts: LV27PARX0012479040001