Ieteikt:
Iepirkumi / 14. Augusts 2019 08:30 / 131x /

Lietotas kravas automašīnas ar manipulatoru iegāde

Publikācijas datums: 09.08.2019.

Iepriekšējā publikācija par šo iepirkumu: Nav

Iepirkuma līguma priekšmets: Lietotas kravas automašīnas ar manipulatoru iegāde
Identifikācijas numurs: JPJ 2019/8
Nozare: piegāde
Paziņojums par līgumu: Publicēts IUB mājaslapā www.iub.gov.lv, www.eis.gov.lv 
Piedāvājumu iesniegšanas datums: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2019. gada 9. septembrim, plkst. 15.00.
Materiāli pielikumā: Nolikums, Tehniskā specifikācija

Nolikuma grozījumi

Rezultātu paziņojums

Informācija par izpildītāju: LSI "Lupa Sebastian" (Polija)
Līgumcena (bez PVN): 58 600 EUR|
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.08.2019.