Ieteikt:
Kā mums veicas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu?
Atkritumu savākšana un pārvadāšana / 31. Augusts 2021 14:12 / 527x /

Kā mums veicas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu?

Jēkabpils ir viena no pirmajām pilsētām, kurā šogad tika uzsākta bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešana. Šobrīd Jēkabpilī daudzstāvu māju rajonos ir uzstādīti 18 BIO konteineri, tādējādi nodrošinot bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas 53 daudzstāvu māju iedzīvotājiem.

Visērtāk bioloģiski noārdāmos atkritumus ir savākt bioloģiski kompostējamos atkritumu maisos. Tie ir ražoti no kukurūzas cietes, kas sadalās gan mājas komposta apstākļos un augsnē, gan arī jūras ūdenī un saldūdenī. Arī maisos izmantotās tintes un citas piedevas ir pilnībā bioloģiski noārdošas un dabai draudzīgas, tāpēc šādus maisiņus drīkst izmest konteinerā kopā ar BIO atkritumiem. Pēc iedzīvotāju ierosinājuma, tagad arī uz konteineriem var atrast šo informāciju- drīkst izmest bioloģiski noārdāmus un kompostējamus maisiņus! Šādus maisiņus Jēkabpilī var iegādāties vairākās tirdzniecības vietās kā arī pasūtīt internetā.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pakāpeniski turpinās bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu pilsētā, tāpēc ja pie daudzstāvu mājas nav uzstādīts BIO konteineris, bet iedzīvotājiem ir vēlme šķirot, lūdzam iedzīvotājus sazināties ar mājas apsaimniekotāju, un ziņot par šāda konteinera nepieciešamību. Atgādinām, ka BIO atkritumus bez maksas var nodot arī atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1.

BIO konteineros drīkst mest:

 •  virtuves pārtikas atkritumus bez iepakojuma (dārzeņu un augļu atkritumi, tējas un kafijas biezumi, olu čaumalas u.c.);
 • ēdienu atliekas, nederīgus pārtikas izstrādājumus;
 • piena produktu atkritumus (izņemot šķidrumus);
 • termiski apstrādātus gaļas, zivju un citus dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktus, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumus;
 • dārza atkritumus (veci augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zariņi;
 • Izlietotas papīra salvetes, papīra dvieļi.

BIO konteineros NEDRĪKST mest:

 • termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus;
 • jebkāda veida iepakojumu (plēves, plastmasas, stikla, skārda, papīra u. c.);
 • zemi, karstus pelnus, akmeņus, izdedžus;
 • asenizācijas atkritumus, pārtikas eļļas u. c.;
 • nešķirotus sadzīves atkritumus;
 • nekādus šķidrumus;
 • citus atkritumus, kas nav virtuves un dārza atkritumi;
 • bioloģiskos atkritumus maisiņos, kas dabā nesadalās.