Ieteikt:

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka jūnijā ir pabeigti būvdarbi Viestura ielas posmā no Neretas ielas līdz Mežaparka celiņam. Būvdarbu mērķis bija nodrošināt satiksmes komfortu un drošību, uzlabot ielas seguma konstruktīvo risinājumu, kā arī mazināt transporta radītos putekļus un trokšņus.

Esam gandarīti, ka šī teritorija tika sakārtota, jo tieši vasaras sezonā Viestura ielas posms no Neretas ielas līdz Mežaparka celiņam, kā arī stāvlaukums pie Radžu ūdenskrātuves ir ļoti noslogots. Darbu laikā veikta zemes klātnes izbūve, asfaltbetona ieklāšana, nomaļu un ātrumvaļņu izbūve. Izveidots arī jauns auto stāvlaukums iepretim Radžu ūdenskrātuvei, kā arī gājēju un velobraucēju celiņš. Noslēgumā teritorija labiekārtota- uzstādītas ceļazīmes, horizontālie apzīmējumi, veikti apzaļumošanas darbi.

Pārbūves darbi Viestura ielas posmā no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceliņam


Rūpējoties par pilsētas iedzīvotāju ērtību, pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma novembra mēnesī esam labiekārtojuši vairākas gājēju ietves, pa kurām bija apgrūtinoši pārvietoties.

Labiekārtotas gājēju ietves Jāņa Raiņa, Zemgales un Nameja ielu atsevišķos posmos.  Labiekārtošanas darbu ietvaros veikta ietvju pamata sagatavošana un betona bruģakmens celiņu izbūve. Atjaunoto celiņu kopgarums ir 184 metri.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka novembrī ir veikti labiekārtošanas darbi Torņa ielas posmā, kur atrodas pilsētas autobusu galapunkts.

Torņa ielas posms, kas atzarojas no Jaunās ielas, bija nokalpojis un tā tehniskais stāvoklis kļuvis apgrūtinošs ikdienas lietošanā. Tāpēc, lai uzlabotu tā tehnisko stāvokli un nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem ērti piekļūt savām mājvietām, kā arī atvieglotu pilsētas sabiedriskā transporta apgriešanos, tika veikta ceļa seguma virskārtas atjaunošana.

Darbu ietvaros objektā veikta esošā asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana un jaunas asfalta kārtas ieklāšana.                                                       

 


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šodien, 27.oktobrī, ir uzsākti būvdarbi Viestura ielas posmā no Neretas ielas līdz Mežaparka veloceliņam. Būvdarbu laikā tiks veikta šī ceļa posma pārbūve, izbūvēts Mežaparka veloceliņa un gājēju taciņas turpinājums, kā arī izveidots jauns auto stāvlaukums iepretim Radžu ūdenskrātuvei.

Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka būvdarbu laikā šī teritorija būs slēgta auto satiksmei, līdz ar to šajā teritorijā nebūs pieejams arī auto stāvlaukums.

Plānots, ka būvdarbi tiks veikti līdz 2021.gada maijam.

Būvdarbi Viestura ielas turpinājumā


SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi’’ informē, ka ir pabeigti gājēju celiņa labiekārtošanas būvdarbi starp Torņa un Jauno ielu.

Gājēju celiņa labiekārtošanas nepieciešamību komentē Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps:

“Nenoliedzami gājēju kustība šajā posmā vienmēr ir bijusi ļoti intensīva, tāpēc ir liels gandarījums, ka  SIA “Jēkabpils pakalpojumi” operatīvi ir veikuši taciņas labiekārtošanu. Šobrīd gan pilsētas iedzīvotājiem, gan skolēniem, gan jaunajām māmiņām ir iespēja novērtēt pārvietošanās ērtības šajā posmā. Esmu apņēmies tuvākajā laikā turpināt  šāda veida labiekārtošanas darbus arī citviet pilsētā.”

 

Uzņēmuma ceļu būvinženieris Aigars Začests sniedz komentāru: 

 “Iedzīvotāji jau izsenis šajā vietā bija iestaigājuši taciņu. Pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma tika veikta taciņas labiekārtošana 168 metru garumā, ieklājot betona bruģakmens segumu. Gājēju celiņa piegulošajā teritorijā veikti apzaļumošanas darbi. “

Darbi tika uzsākti augusta beigās un pabeigti līgumā norādītajā termiņā. Darbu kopējās izmaksas – 17 756 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Taciņas labiekārtošana


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka jūnijā tika veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājas teritorijā Meža ielā 10, Jēkabpilī.

Labiekārtošanas darbu ietvaros objektā tika veikta daudzdzīvokļu  ēkas galvenās ieejas pārbūve: nolietotā betona lieveņa konstrukciju demontāža, un to vietā izbūvēta jauna bruģakmens ietve.  Uzstādītas arī lietus ūdens novadīšanas teknes un veikti apzaļumošanas darbi objektam piegulošajā teritorijā.  Lai atvieglotu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem iekļūšanu ēkā ar ratiņiem, tika izveidota lēzena uzbrauktuve.

Darbi tika veikti pēc  ‘’SIA JK Namu pārvalde’’ pasūtījuma, un uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste skaidro: “Darbi notika, izmantojot mājas uzkrājumus un vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku vēlmēm, kuri līdz ar to ieguvuši sakārtotu vidi, kurā strādāt, atpūsties un dzīvot. Mēs atzinīgi vērtējam mājas iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā vidē, tāpēc aicinām viņus lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu māju.”

Objekts kopējās izmaksas: 5342.09 EUR ar PVN.

Labiekārtošana Meža ielā 10, Jēkabpilī.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  informē, ka maija sākumā tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” teritorijā, Meža ielā 12, Jēkabpilī.

Iepretim pagājušajā gada nogalē atjaunotajām pastaigu taciņām, šogad tika veikta arī tām piegulošā laukuma pārbūve. Esošais laukuma segums bija laika gaitā nokalpojis un zaudējis gan savu pievilcību, gan kļuvis funkcionāli nedrošs pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Darbu gaitā tika demontēts bojātais segums un noņemts nederīgais materiāls. Tā vietā tika atjaunots pamats un izbūvēts betona bruģakmens laukums, kā arī veikti apzaļumošanas darbi vietās, kur tas bija paredzēts.   

Darbi tika veikti pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma. Kopējās darbu izmaksas ir 12 395 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

PII "Zvaigznīte", Meža iela 12.


SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, turpinot attīstīt un labiekārtot alternatīvo sporta veidu iespējas Jēkabpils pilsētā, 21. aprīlī iepretim pērn izbūvētajai Pump truck velotrasei Filozofu ielā 15 tika uzsākti darbi pie skeitparka un āra vingrošanas un trenažieru laukuma izbūves.

Tuvākajā laikā trenažieru laukumā tiks veikti pamata sagatavošanas darbi. Laukumā plānots veikt bruģēšanas darbus un uzstādīt specializētu gumijas segumu. Darbu noslēdzošajā posmā tiks uzstādīti vairāki āra trenažieri. Tāpat arī iepretim velotrasei tiks labiekārtots asfaltēts laukums skeitparka vajadzībām, kurā tiks uzstādītas vairākas konstrukcijas/rampas.  

Līgumā paredzētās darbu kopējās izmaksas skeitparka laukuma izbūvei ir 63 tūkstoši eiro ar PVN, savukārt vingrošanas laukumam – 42 tūkstoši eiro ar PVN. Darbu izpildes termiņš ir 2020.gada 31.jūlijs.

 

 


SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šā gada martā ir noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par divu jaunu stāvlaukumu izbūvi pilsētas mikrorajonu iedzīvotāju vajadzībām.

Automašīnu stāvlaukumi tiks izbūvēti Viesītes ielā un Neretas ielā 37B daudzdzīvokļu ēku piegulošajās teritorijās, lai nodrošinātu mikrorajonos dzīvojošajiem iedzīvotājiem papildus auto novietošanas iespējas.

Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti jau martā.

Līgumā paredzētās objektu izmaksas: Viesītes ielas stāvlaukuma izbūve – 22346,30 EUR ar PVN, Neretas ielas stāvlaikuma kopējās izmaksas paredzētas 10611,70 EUR ar PVN.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  informē, ka 20.novembrī tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” teritorijā, Meža ielā 12, Jēkabpilī.

Bērnudārza pastaigu un atpūtas laukuma taciņas bija nokalpojušas un bojātas, tāpēc darbu gaitā tika veikta esošā asfalta seguma un nederīgā materiāla demontāža. To vietā tika izbūvētas jaunas betona bruģakmens taciņas, lai bērniem būtu droša un sakārtota vide ikdienas pastaigu laikā. Pēc taciņu izbūves, tika veikti apzaļumošanas darbi to pieguļošajā teritorijā.

Darbi tika veikti pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma. Kopējās darbu izmaksas ir 14393,38 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Meža iela 12, PII "Zvaigznīte"