Ieteikt:

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 19. jūnijā tiks uzsākti tranšejas asfaltēšanas darbi Andreja Pormaļa ielā, Jēkabpilī. Darbi tiks veikti Būvprojekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārta” ietvaros.

“Darbus būvprojektā veiksim kā SIA “Jēkabpils PMK” apakšuzņēmēji. Izpildes termiņš ir šī gada 2. jūlijs, bet plānojam, ka darbus Andreja Pormaļa ielas posmā varēsim pabeigt arī ātrāk. Autovadītājus aicinām uzmanīgi sekot līdzi satiksmi regulējošajām ceļa zīmēm, kas norāda, kā apbraukt būvdarbu zonu. Minēto posmu varēs apbraukt pa Jēkaba ielu, Jauno ielu un tālāk pa Viestura ielu,” skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Sīkāk ar satiksmes kustības organizācijas shēmu var iepazīties pielikumā.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 3. jūnijā Jēkabpilī, Brīvības ielā 105 uzsākti auto stāvlaukuma izbūves darbi. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2019. gada 30. augusts.
“Šobrīd būvobjektā jau veikti sākotnējie sagatavošanas darbi, un notiek nederīgās grunts noņemšana. Līdz darbu izpildes termiņa beigām tiks veikti stāvlaukuma asfaltēšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu uzklāšana, kā arī teritorijas labiekārtošana,” stāsta uzņēmuma ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Kopējās darbu izmaksas ir 23793,31 Eiro ar PVN


Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī

(2018. gada jūlijs- novembris )

 

 


Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielas pārbūves darbu laikā

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar līgumu “Objekta “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un būvniecība” jūlijā tiks uzsākti būvdarbi Zemgales ielā.

Zemgales ielas būvniecības ietvaros tiks atjaunots ielas asfaltbetona segums, nobrauktuves uz Jauno, Viesītes, Dignājas un Ābeļu ielām, nobrauktuves uz ielai pieguļošajiem īpašumiem, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, un atjaunots gājēju un velosipēdistu celiņš.

Rekonstrukcijas darbu laikā sākotnēji tiks slēgts Zemgales ielas posms no krustojuma ar Ābeļu ielu līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijai. Darbu otrajā posmā tiks slēgti Zemgales ielas krustojumi ar Jauno ielu un Viesītes ielu. Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā plānoti līdz šī gada 30. novembrim. Autovadītājiem lūgums būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm!

Objekta “Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī” būvdarbu kopējās izmaksas ir 158 391,20 eiro bez PVN