PAVEIKTIE DARBI

Grausta nojaukšana Rīgas ielā 211b

(28.03.2019.- 12.04.2019.)


PIRMS

DARBU GAITA

PĒC

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nojaukšana Viestura ielā 44, Jēkabpilī

(14.12.2018.- 12.03.2019.)

PIRMS

DARBU GAITA

4/12/2018

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" nodrošina pilsētas galvenās egles nogādāšanu un uzstādīšanu Vecpilsētas laukumā


4. decembrī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps, pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis, kā arī citi pašvaldības speciālisti kopā ar masu mediju pārstāvjiem izvēlējās pilsētas galveno egli, kura šogad rotās Vecpilsētas laukumu. Egle tika noskatīta A/S “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona Ābeļu iecirkņa mežos. Kā informēja mežkopis Andris Čikuts, šogad izvēlētā egle ir 20 metru gara un 40 gadus veca. Mežkopis arī piebilda, ka egle augusi labos apstākļos un ir cienīga atrasties pilsētā, lai radītu Ziemassvētku noskaņu. Egles nogādāšanu uz pilsētu un uzstādīšanu Vecpilsētas laukumā veica SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. Drīzumā egle tiks arī rotāta, lai jau sestdien, 8 .decembrī plkst. 17.00 iemirdzētos egles iedegšanas pasākumā kopā ar jēkabpiliešiem. Kā informēja pilsētas vecākā ainavu arhitekte Sintija Pastare, egles rotāšanā tiks izmantoti pagājušā gada rotājumi. Savukārt Kena parkā tiks uzstādīta otra Jēkabpils pilsētas egle, kura būs aptuveni 6 metru augsta un tās izrotāšanai izmantos  nomas dekorus.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa


Noslēgušies teritorijas labiekārtošanas darbi Brīvības ielā 185


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šī gada novembra beigās tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi Brīvības ielā 185, Jēkabpilī.

Teritorijas labiekārtošanas darbu laikā tika konstatēts, ka zem zemes atrodas divas tvertnes ar šķidrajiem, bīstamajiem atkritumiem (mazutu), kuru kopējais daudzums ir 49,1 tonna. Šķidrie atkritumi tika utilizēti atbilstoši likumdošanai- nodoti bīstamo atkritumu pārstrādei uzņēmumam SIA “EKO OSTA”. Sakarā ar atrastajiem bīstamajiem atkritumiem, bija nepieciešams veikt arī nogulšņu un piesārņotās augsnes utilizāciju, tvertņu tīrīšanu, demontāžu un utilizāciju. Uzņēmums teritorijā veicis arī grunts apmaiņu.

Labiekārtošanas darbu ietvaros teritorijā tika savākti esošie atkritumi, demontēta palīgēka un ķieģeļu mūra žogs, uzstādīts betona bloku mūra žogs un vārtiņi, izbūvēts bruģakmens seguma stāvlaukums automašīnām un gājēju celiņš, kā arī ierīkots zāliens.

26/11/2018


Pabeigti labiekārtošanas darbi Vecpilsētas laukumā 1


Novembra mēnesī SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pabeiguši labiekārtošanas darbus Vecpilsētas laukumā 1, Jēkabpilī. Labiekārtošana darbi tika veikti balstoties uz augusta mēnesī noslēgto līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi galvenais inženieris Guntars Leitāns stāsta, ka labiekārtošanas darbi šajā teritorijā ritēja salīdzinoši raiti, iekļaujoties termiņos un bez sarežģījumiem.
Labiekārtošanas darbu ietvaros tika veikta betona apmaļu izbūve, bruģakmens seguma ieklāšana, atkritumu novietnes izbūve, žoga izbūve kā arī zaļās zonas atjaunošana.

2018. gada Novembra mēnesī SIA "Jēkabpils pakalpojumi" veikuši zāles pļaušanas un krūmu griešanas darbus Daugavas labajā krastā, Jēkabpilī

2018. gada Oktobrī sakoptas Jēkabpils pilsētai nozīmīgu personu kapavietas

Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī

(2018. gada jūlijs- novembris )

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vīpes ciemā 

(2017. gada decembris- 2018. gada septembris)

15.08.2018 Jēkabpilī veikti atkritumu konteineru dezinfekcijas darbi.

20/07/2018

Uzņēmums ir saņēmis pateicības vēstuli no Vācijas reģiona Anhalt-Bitterfeld par dalību un atbalstu Erasmus+ programmas projektā "ABITtour for Europe".

Esam gandarīti par kopā paveikto darbu projekta laikā, un ceram uz turpmāku sadarbību.

PROJEKTA REZULTĀTI

PIRMS

DARBU GAITA

PĒC

Daudzstāvu namu graustu nojaukšana

(2018. gada maijs- )

Tiek uzlabota Ražu ūdenskrātuves galvenā pludmale

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  15. maijā, gatavojoties pludmales sezonai un svinīgajai Zilā karoga pacelšanai Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves galvenajā pludmalē, veikuši labiekārtošanas darbus- izlīdzinājuši pludmales smiltis.


Autobusu pieturvietas ierīkošana  Zīlānu ielā, Jēkabpilī

(2018. gada aprīlis)

PIRMS

DARBU GAITA

PĒC

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana Jēkabpils 3. vidusskolā

(2018. gads)

JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS STADIONA REKONSTRUKCIJA
(2016- 2017)