Ieteikt:

Ziņo dežūrdienestam par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma un drošības barjeru bojājumiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem, sūtot WhatsApp ziņu vai zvanot uz telefona numuru 29387082                                  (P.O.T.C.P. 7:00- 19:00, S.SV. 8:00- 16:00)

 

Jēkabpils pilsētas kapu pārzines kontaktinformācija

  • Telefons numurs: 20027341 
  • e-pasts: kapi@jekpak.lv
  • Darba laiks: pirmdienā – no plkst. 8.00 līdz 14.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās un sestdienās – no plkst. 8.00 līdz 16.00.
 

Jēkabpils pilsētas kapu maksas pakalpojumi:

Izziņas izsniegšana 1.47 ar PVN
Kapliča/ diennakts
Saldētavai
5.00 ar PVN
Kapliča izvadīšanai
Procesijai

30.00 ar PVN

Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi 


Jēkabpils dzīvnieku kapsētas cenrādis:

Dzīvnieka svars Maksa EUR
Par maza dzīvnieka no 20 gramiem līdz 5 kilogramiem apbedīšanu 16.88
par liela dzīvnieka no 5,01 līdz 30 kilogramiem apbedīšanu 23.83 
par liela dzīvnieka virs 30 kilogramiem apbedīšanu 23.83 + 0.80 par katru nākamo kilogramu, kas ir virs 30 kg. 

Personām, kurām noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, personām ar I un II grupas invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (ČAES invalīds)

50 % atlaide no pakalpojuma summas

Svarīga informācija! Dzīvnieku apbedīšana Jēkabpils pilsētas dzīvnieku kapsētā jāpiesaka vismaz vienu dienu iepriekš.

Lēmums par maksas noteikšanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvnieku kapsētas darbības un uzturēšanas kārtības noteikumi

 

 

 

Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs  SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka iedzīvotājiem ir iespēja šķirot kapu atkritumus Jēkabpils pilsētas kapos.

Šī iespēja ir radīta, lai to lietderīgi izmantotu, tāpēc ikvienu, kurš uzkopj kapa vietu, aicinām pievērst uzmanību norādēm, kas atrodas uz konteineriem:

·         Atkritumu laivās jeb BIOMASAS konteinerā DRĪKST IZMEST TIKAI skujas, smiltis, lapas, dabīgos ziedus un visu, kas bioloģiski noārdās. Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, puķu podus, vāzes, cimdus utml. lietas.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā nedrīkst izmest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

Šķirošanas konteineri atrodas uz kapu galvenās ejas blakus jaunajai kapličai.

Rīkosimies atbildīgi un rūpēsimies par to, lai atkritumu šķirošana ir kā ikdienas ieradums.


Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, ievērojot Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un tajā ietvertajiem ierobežojumiem, Jēkabpils pilsētas kapliča ir slēgta.

Līdz ar to, līdzīgi kā citviet,  ārkārtas situācijas laikā Jēkabpils pilsētas kapsētā bēru ceremonijas turpmāk notiks tikai ārā.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 29.martā pieņemtajiem grozījumiem rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, turpmāk aizliegtas jebkādas reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties, kā arī jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Tāpat aicinām bēru ceremonijā piedalīties tikai tuvākos radiniekus. Attālākie radinieki, draugi un paziņas tiek aicināti nolikt ziedus un atvadīties no aizgājēja pēc oficiālās ceremonijas noslēguma, kad tuvinieki būs izklīduši.

Lai sazinātos ar Jēkabpils pilsētas kapu pārzini, zvanīt uz tālruņa numuru   20 027 341, vai sūtīt elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi  kapi@jekpak.lv.

Aicinām cilvēkus būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos drošības pasākumus, lai pasargātu sevi un apkārtējos.


Sestdien, 2. novembrī, pulksten 16.00 Jēkabpils pilsētas kapos notiks Svecīšu vakars. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājus sakopt aizgājušo tuvinieku un draugu atdusas vietas un iedegt svecītes, lai godinātu viņu piemiņu.

Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā ir uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri -  biomasai un kapu atkritumiem. Uzkopjot kapus pirms un pēc svecīšu vakara, aicinām sekot norādēm uz konteineriem!

Atgādinām:

·         BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, piķu podus, vāzes, cimdus.

·         Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā lūgums nemest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!

Tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā, izmaksā 10,33 eiro par tonnu. Ja kapu atkritumi netiek šķiroti, un biomasa tiek izvesta kopā ar vāzēm, maisiņiem, svecēm u.c., cena par tonnu ir 79.58 eiro. Rīkosimies atbildīgi – rūpēsimies par vidi un taupīsim pašvaldības līdzekļus!


SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi’’ informē, ka pagājušajā nedēļa Kapeles kapos pie atkritumu laukuma tika uzstādīta videonovērošanas kamera, kas kontrolēs notiekošo kapu teritorijas atkritumu laukumā. Sadarbojoties ar pašvaldības kārtībniekiem, būs iespējams noskaidrot to cilvēku personības, kas pie kapu atkritumiem negodprātīgi atstāj dažādus sadzīves atkritumus, tajā skaitā automašīnu riepas, elektropreces u.c. nepiemērotus atkritumus.

SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi“ teritoriju apsaimniekošanas speciāliste Inguna Avotiņa, uzsver: ’’Jau ilgāku laiku cīnāmies ar to, ka Kapeles kapos pie atkritumu konteineriem negodprātīgi tiek izmesta dažāda sadzīves tehnika, automašīnu riepas un citi sadzīves atkritumi, tāpēc nolēmām, ka, lai cīnītos ar šādu negodprātīgu rīcību, tiks uzstādītas videonovērošanas kameras, kuras fiksēs pārkāpumus. Uzstādījām arī brīdinājuma zīmes, par to, ka šeit notiek videonovērošana.”

Atgādinām, ka  kapu konteineros drīkst mest tikai kapu atkritumus – sveces, maisiņus, vāzes, drātis, lentas, skujas, smiltis, lapas, ziedus.  

Ņemot vērā, ka konkrētajā kapu atkritumu teritorijā tiek izmestas dažādas elektropreces un riepas, atgādinām, ka šīs nevajadzīgās lietas iespējams nodot atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī. (Elektropreces tiek pieņemtas bez maksas, bet tām jābūt neizjauktā stāvoklī!)


Uzkopjot kapus, aicina šķirot kapu atkritumus!

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja šķirot kapu atkritumus Jēkabpils pilsētas kapos. Kopumā Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā uzstādīti 7 biomasas konteineri/ atkritumu laivas, un 7 konteineri kapu atkritumiem (sveces, vāzes u.c.). Šķirošanas konteineri atrodas uz kapu galvenās ejas blakus jaunajai kapličai. Plānots, ka ar laiku šādi šķirošanas konteineri tiks uzstādīti arī pārējā kapu teritorijā.

Atgādinām:

  • BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, piķu podus, vāzes, cimdus.
  • Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā nedrīkst izmest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!


Tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā, izmaksā 10,33 eiro ar PVN par tonnu. Ja kapu atkritumi netiek šķiroti, un biomasa tiek izvesta kopā ar vāzēm, maisiņiem, svecēm u.c., cena par tonnu ir 90,94 eiro ar PVN. Rīkosimies atbildīgi un taupīsim pašvaldības līdzekļus!


Veikta daļēja Jēkabpils pilsētas kapu digitalizācija

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Jēkabpils pilsētas kapos šogad veikta daļēja kapu digitalizācija, ko nodrošināja uzņēmums SIA "Cemety".
Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šobrīd digitalizācija veikta Jēkabpils kapsētas luterāņu zonā (6ha platībā). Uzņēmuma darbinieki cer, ka tuvākajā laikā būs iespēja veikt pilnīgu Jēkabpils kapu digitalizāciju, kuras rezultātā gan iedzīvotājiem, gan kapu apsaimniekotājam būtu atvieglota informācijas ieguve par brīvajām
apbedījumu vietām, kā arī sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas.
Kapu digitalizācijas ietvaros veikta kapsētas luterāņu zonas kartēšana,
kapavietu uzskaite, numurēšana, apbedījumu foto fiksācija, izveidota karte un datu bāze, kura ir apskatāma interneta vietnē www.cemety.lv Izveidotais pakalpojums ir izmantojams gan sadzīves situācijās, gan kā vitāli nozīmīgs pakalpojums- informācijas avots dzimtas koku veidotājiem, vēsturniekiem un novadpētniekiem.
Šobrīd joprojām notiek darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" kapu pārzini pa tālruni 20027341, vai nosūtot informāciju elektroniski kapi@jekpak.lv