Ieteikt:

Ziņo dežūrdienestam par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma un drošības barjeru bojājumiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem, sūtot WhatsApp ziņu vai zvanot uz telefona numuru 29387082                                     (P.O.T.C.P. 7:00- 19:00, S.SV. 8:00- 16:00)

 

 


Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekotājs un ielu uzturētājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  informē -  ņemot vērā zemo gaisa temperatūru un intensīvo snigšanu, šodien, 30.novembrī, ir uzsākti  ielu un ietvju kaisīšanas, kā arī sniega tīrīšanas darbi visā pilsētas teritorijā. Darbi tika uzsākti agri no rīta un turpinās visas dienas garumā. 

Ielu braucamās daļas kaisīšanas un tīrīšanas darbi tiek organizēti atbilstoši prioritārajām klasēm, sākot ar galvenajām jeb A klases ielām, pa kurām ir intensīvākā satiksmes plūsma un pa kurām kursē sabiedriskais transports, kā arī izglītības iestādēm piegulošās ielas.

Ievērojam arī to, ka šosezon, ņemot vērā pilsētā notiekošos ielu remontdarbus un sekojot līdzi novirzītajai satiksmes plūsmai, attiecīgi ir mainījusies arī atsevišķu ielu prioritāte.  

Atgādinām, ka privātīpašumiem piegulošās ietves jātīra privātīpašniekiem, kā arī par daļu pilsētas teritorijas atbild namu pārvalde, vēl par daļu – “Latvijas Autoceļu uzturētājs”.

SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi” aicina visus satiksmes dalībniekus, kā arī gājējus būt uzmanīgiem ziemas sezonā. Mēs strādājam iedzīvotāju drošībai un komfortam, taču nespējam novērst visus bīstamos apstākļus.  


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka atsevišķām pilsētas teritorijā esošajām grants seguma ielām tiek veikta ceļu nomaļu apauguma noņemšana.

Ielu infrastruktūras uzlabošanas darbi norit Zīlānu mikrorajona teritorijā – 1.Maija, Ošu, Smilšu, Lapu un Ganu ielās.

Ceļu nomaļu attīrīšanas rezultātā tiks uzlabota ūdens novade no ceļa seguma, novēršot peļķu un bedru veidošanos. Darbu noslēdzošajā daļā, lai stiprinātu ceļa virsmas nestspēju, paredzēts veikt arī kritiskāko brauktuves posmu seguma piebēršanu ar dolomīta šķembu maisījumu.

Grants ceļu apauguma noņemšana


Uzņēmums SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ielu un ceļu uzturēšanas darbu ietvaros rūpējas arī par pilsētas grants seguma autoceļiem.

Marta beigās Jēkabpils administratīvajā teritorijā esošo grants autoceļu posmos tika veikta ceļu virskārtas greiderēšana. Lai uzlabotu ceļu tehnisko stāvokli, nodrošinātu satiksmes drošību un atbilstošus braukšanas apstākļus ceļu lietotājiem, atsevišķos ceļa posmos veikta arī seguma atjaunošana, papildinot to ar grants materiālu.  

Darbu ietvaros veikta arī ceļu nomaļu uzaugumu noņemšana Oļu, Ziedu un Miera ielā. Savukārt Gravas un Viļānu ielā veikta ceļiem piegulošo grāvju attīrīšana.

SIA „Jēkabpils pakalpojumi” ikdienas darbu ietvaros grants ceļu greiderēšanas un uzturēšanas darbus veic aptuveni 40 kilometru garumā.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 2. jūlijā uzsākti atputekļošanas darbi grants seguma ielām Jēkabpilī. Lai cīnītos pret putekļiem, Jēkabpils pilsētas pašvaldība šīs vasaras sākumā pirmo reizi veica atputekļošanu. Secinot, ka atputekļošanas rezultātā, putekļu uz ielām ir krietni mazāk, darbi atsākti.

Kopumā atputekļošana tiks veikta 20 ielās- Vītolu, Smilgu, Zīļu, Tilta, Sēlijas, Tulpju, Robežu, Dārznieku, Imantas, Vēju, Sūnu, Radžu, Liliju, Cukura, kā arī Zemgales, Tīruma, Dzirnavu, Kaļķu, Lāčplēša un Putnu ielu posmos.

Kā iepriekš ziņots, ielu brauktuvju apstrāde tiek veikta ar putekļu absorbentu- kalcija hlorīdu (CaCl2). Kalcija hlorīda granulas tiek iestrādātas, uzirdinot mitru ielas seguma virskārtu, tās piesaista gaisa mitrumu, kas būtiski samazina putekļu izplatīšanos.

Atputekļošanas darbi 3.07.2019


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šonedēļ Jēkabpilī uzsākti ielu horizontālo krāsojumu atjaunošanas darbi.
Darbus veic SIA “Jēkabpils pakalpojumi” apakšuzņēmējs, un tos plānots pabeigt šīs nedēļas laikā, tomēr jāņem vērā, ka krāsojuma atjaunošana atkarīga no laikapstākļiem. Krāsojuma atjaunošana daļēji tiek veikta kā roku darbs, bet vietās, kur tas ir iespējams notiek mehanizētā krāsošana.
Ielu horizontālais krāsojums tiek atjaunots uz pilsētas centrālajām ielām, kurās netiek veikti vai tuvākajā laikā nav paredzēti remontdarbi, kā arī pie izglītības iestādēm.

Jēkabpilī gājēju pāreju un līniju krāsojuma atjaunošanu veic SIA “Jēkabpils pakalpojumi” un SIA “Ceļi un tilti”.


Ielu uzturēšanas darbi Jēkabpilī notiek visu diennakti

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atbildīgie darbinieki ielu stāvokļa monitoringu veic visu diennakti, periodiski apsekojot brauktuvju virsmas stāvokli, taču ielu uzturēšanā neiztikt bez cilvēciskā faktora- mēs nevaram novērst sniegu un ledu, bet strādājam, cik mūsu spēkos, lai situāciju visiem padarītu drošāku un ērtāku.

“Spēcīgas snigšanas laikā prioritāte ir tranzīta ielas un pilsētas nozīmes maģistrāles, sabiedriskā transporta kustības maršruti, kā arī izglītības iestādes. Šīs ir teritorijas, ar kurām uzsāk sniega tīrīšanas darbus– pārējais ir pakārtots. Pilsētas ielas ir iedalītas vairākās klasēs un sniega tīrīšanas biežums kā arī apstrāde ar pretslīdes materiālu notiek atbilstoši šīm klasēm, taču intensīvas snigšanas gadījumā vienas un tās pašas ielas ir jātīra atkārtoti, un ir bijis, ka tīrīšana galvenajās ielās ir jāatkārto līdz pat trim reizēm dienā. Atgādinu, ka ielu tīrīšanas un kaisīšanas darbi pilsētā tiek veikti pēc nokrišņiem, nevis nokrišņu laikā. Tāpat jāuzsver, ka atkušņa un nokrišņu laikā uz ceļiem var veidoties ledus arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas- ceļu un seguma stāvoklis šādos laika apstākļos var mainīties negaidīti” stāsta uzņēmuma galvenais inženieris Guntars Leitāns.

Lai novērstu gājēju celiņu slīdamību, regulāri tiek tīrītas un kaisītas arī ietves un autobusa pieturas. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritoriju apsaimniekošanas speciāliste Inguna Avotiņa skaidro: “Sniegu parkos, uz ietvēm un autobusu pieturās pārsvarā tīra mehanizēti- ar sniega pūtējiem un traktoriņiem, kas, protams, būtiski atvieglo sētnieku darbu. Šogad uzņēmumā strādā 10 sētnieki, kuriem ir iedalītas uzkopjamās teritorijas. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu un, ja ir nepieciešams, strādā ilgāk– līdz brīdim, kamēr notīra savus objektus. Mēs strādājam atbilstoši tam, kādi ir laika apstākļi- ja ir piesnidzis sniegs, mēs strādājam arī brīvdienās.”

Pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi par to īpašumam piegulošo ietvju uzturēšanu, un SIA “Jēkabpils pakalpojumi” privātmāju īpašniekiem piedāvā bezmaksas smilti ietvju kaisīšanai. Saraksts un karte ar Jēkabpilī izvietotajām kaisāmā materiāla kastēm atrodami ŠEIT.

Par nenotīrītiem vai nenokaisītiem ielu un ietvju posmiem iedzīvotāji var ziņot, zvanot uz uzņēmuma diennakts operatīvā dežūrdienesta tālruni 29387082.


Lietus un slapja sniega ietekmē, ceļi un ietves var kļūt slideni

Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekotājs un ielu uzturētājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka atkušņa un nokrišņu laikā uz ceļiem un

ietvēm var veidoties ledus arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas. Ceļu un ietvju seguma stāvoklis šādos laika apstākļos var mainīties negaidīti un strauji, precīzi paredzēt ledus izveidošanos nav iespējams.


Iestājoties siltākam laikam, kā arī lietus un slapja sniega ietekmē, uz ceļiem un ietvēm veidojas atkala (ledus lietus/ sasalstošs lietus), kā rezultātā ceļu un ietvju segums var kļūt ļoti slidens. Šādos laikapstākļos ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiāliem ir neefektīva, jo ceļu un ietvju seguma temperatūra ir zemāka kā gaisa temperatūra, kā rezultātā, tiklīdz līst lietus, tas piesalst, neatkarīgi no tā vai apakšā ir vai nav nokaisīts pretslīdes materiāls. Pretslīdes materiāli atkalas gadījumā iedarbojas tikai tad, ja nokaisītajā teritorijā notiek intensīva kustība.

Jēkabpilī ielu tīrīšana un kaisīšana parasti notiek naktīs un agrās rīta stundās, tādēļ iespējama situācija, ka iedzīvotāji, dodoties uz darbu, nemana pilsētā tīrīšanas tehniku. Tāpat jāņem vērā, ka joprojām ir spēkā noteikumi, ka privātīpašumiem piegulošās ietves jātīra privātīpašniekiem, kā arī par daļu pilsētas teritorijas atbild namu pārvalde, vēl par daļu– “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

SIA Jēkabpils pakalpojumi” aicina gan autovadītājus, gan gājējus ziemas sezonā būt uzmanīgiem. Mēs nevaram novērst sniegu un ledu, bet strādājam, cik mūsu spēkos, lai situāciju visiem padarītu drošāku.

Par nenotīrītiem vai nenokaisītiem posmiem ir iespējams ziņot, zvanot uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā dežūrdienesta tālruni 29387082.


Jēkabpilī uzsākti ielu kaisīšanas un sniega tīrīšanas darbi

Jēkabpils pilsētas teritorijas apsaimniekotājs un ielu uzturētājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šogad ielu un ietvju kaisīšanas, kā arī sniega tīrīšanas darbi uzsākti 25. novembrī.

“Līdz ar ziemai atbilstošu laikapstākļu iestāšanos, rūpējoties par iedzīvotāju drošību un ērtībām, operatīvi uzsākām arī ielu kaisīšanas darbus. Šobrīd ielu kaisīšana ar tehnisko sāli notiek ielās, pa kurām pārvietojas pilsētas sabiedriskais transports, kur ir intensīvākā satiksme, kā arī izglītības iestādēm pieguļošajās ielās. Jāpiebilst, ka pilsētas ielas ir iedalītas vairākās klasēs un sniega tīrīšanas biežums notiek atbilstoši šīm klasēm,” stāsta uzņēmuma galvenais inženieris Guntars Leitāns.

Lai novērstu gājēju un velosipēdu celiņu slīdamību, uzsākta arī sniega tīrīšana un smilts, sāls maisījuma kaisīšana uz ietvēm, velosipēdu celiņiem un autobusu pieturās. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritoriju apsaimniekošanas speciāliste Inguna Avotiņa skaidro: “Sniegu Jēkabpilī tīra
mehanizēti- ar sniega pūtējiem un traktoriņiem, kas, protams, būtiski atvieglo sētnieku darbu. Šogad uzņēmumā strādā 10 sētnieki, kuriem ir iedalītas uzkopjamās teritorijas. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu un, ja ir nepieciešams, strādā ilgāk– līdz brīdim, kamēr notīra savus objektus. Mēs strādājam atbilstoši tam, kādi ir laika apstākļi- ja ir sniegs, mēs strādājam arī brīvdienās.”

SIA “Jēkabpils pakalpojumi atgādina, ka ielu tīrīšana un kaisīšana parasti notiek naktī un agrās rīta stundās, tādēļ iespējama situācija, ka iedzīvotāji, dodoties uz darbu, nemana pilsētā tīrīšanas tehniku. Tāpat jāņem vērā, ka joprojām ir spēkā noteikumi, ka privātīpašumiem piegulošās ietves jātīra privātīpašniekiem, kā arī par daļu pilsētas teritorijas atbild namu pārvalde, vēl par daļu– “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Iedzīvotāji, ziemas sezonā aicināti ziņot par nenotīrītiem vai nenokaisītiem posmiem, zvanot uz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā dežūrdienesta tālruni 29387082.


 


24.05.2018. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" piegādāta jauniegādātā tehnikas vienība. Uzņēmums tehnikas vienību iegādājies par summu 32057.24 eiro bez PVN, tā ir pārveidojama un lietojama gan zāles pļaušanas un savākšanas darbiem, gan lapu savākšanai rudenī, gan sniega tīrīšanai ziemā.