Ieteikt:
Uzsākta Oskara Kalpaka laukuma pārbūve
Labiekārtošanas darbi / 24. Marts 2021 11:51 / 50x /

Uzsākta Oskara Kalpaka laukuma pārbūve

Iestājoties pavasarim tiek pakāpeniski atsākti būvdarbi Jēkabpils pilsētas teritorijā. Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Jēkabpils pakalpojumi” būvdarbu sezonas atklāšanu sākusi Oskara Kalpaka laukumā, iepretim Jēkabpils Valsts ģimnāzijai, kur šosezon plānots veikt vērienīgus pārbūves un labiekārtošanas darbus.

Šodien, 24. martā, ir uzsākta laukumā esošā asfalta un dzelzsbetona seguma demontāža un izvešana no teritorijas, lai sagatavotu laukumu būvdarbu uzsākšanai. Būvdarbu ietvaros plānots sadalīt esošo laukumu divās funkcionālajās zonās – vienā no tām tiks iekārtots automašīnu stāvlaukums, otrā tiks izveidots tūrisma un atpūtas objekts, kas papildinās Strūves ģeodēziskā loka punkta tūrisma infrastruktūru.

Teritorijā tiks izbūvēti ar apgaismojumu aprīkoti gājēju celiņi, uzstādīti jauni soliņi, velo novietnes un citi infrastruktūras objekti.

Minētie labiekārtošanas darbi notiek Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-477 ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" ietvaros.