Ieteikt:
Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas Jēkabpilī
Jaunumi /Paziņojumi /Atkritumu savākšana un pārvadāšana / 21. Oktobris 2019 11:15 / 265x /

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka saistībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPKR) pieņemto lēmumu, no 14.oktobra ir stājies spēkā jaunais "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Tā rezultātā ar 14.oktobri ir mainījies arī SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Turpmāk līdz 2019.gada 31.decembrim nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru būs 18.53 eiro ar PVN, līdzšinējo EUR 19.83 ar PVN vietā. Nākamās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņas ir gaidāmas no 2020.gada 1.janvāra, saistībā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu, un precīzu aprēķinu būs iespējams veikt decembrī.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka šķiroti atkritumi tiek izvesti bez maksas, tāpēc aicinām ikvienu ikdienā pievērst pastiprinātu uzmanību savu radīto sadzīves atkritumu samazināšanas daudzumam un izmantot iespēju šķirot atkritumus. Jēkabpilī pieejami 107 šķirošanas punkti, tajā skaitā šķirošanas laukums Zemgales ielā 24/1, kur bez maksas  tiek pieņemts stikls, plastmasa, papīrs, neizjauktas elektropreces. Šobrīd tiek ieguldīts darbs jaunu šķirošanas laukumu izveidē. Līdz 2021.gadam tiks nodrošināta arī iespēja šķirot bioloģiskos atkritumus.