Atalgojuma politika

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām no 01.01.2018.

(bruto, euro)

Nr. p.k.

Amatu saime

Amata nosaukums

Amatu skaitsMēnešalgas diapazons

(no - līdz), Eur

Vidējā mēnešalga, Eur

1

1. Administratīvā vadība

Valdes priekšsēdētājs

1

2500

2500


Valdes loceklis

1

1050

1050

2.20. Inženiertehniskie darbiGalvenais inženieris114001400
Ceļu būvinženieris114001400
Mehānikas inženieris111001100

Ražošanas tehniķis

2

1050

1050

Tehniķis1700700
3.14. GrāmatvedībaGalvenais grāmatvedis114001400
Grāmatvedis110501050
4.12.3 Finanšu uzskaite un analīzePlānošanas tehniķis110501050
5.23. Klientu apkalpošanaAtkritumsaimniecības speciālists111001100
641. Transporta vadīšanaAutomašīnas, traktora, ekskavatoru vadītājs10650 - 950890
713. Fiziskais un kvalificētais darbsBūvstradnieks4850850

Ceļu būves palīgstrādnieks

4

650

650

Gāzmetinātājs

1

650

650

Autoatslēdznieks

1

650

650

Atslēdznieks

1

650

650

Virpotājs

1

650

650

Krāvējs

4

550

550

Kapsētas pārzinis1

650

650

Kapsētas pārziņa palīgs1

430

430

Suņu un kaķu kopējs

1

550550
Labiekārtošanas strādnieks2

650

650

Sētnieks11430

430

Dežurants1600600
Apkopējs1430430

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr. p.k.Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs

(euro vai %)
Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

Piemaksa par nakts darbu, virsstundu darbu un darbu svētku dienā50 % vai 100 % (svētku dienā) apmērā no darbiniekam noteiktās stundas likmesDarba likums 67., 68. pants
2Piemaksa, ja darbinieks papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku vai pilda vakanta amata pienākumus, vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus30 % procenti no darbiniekam noteiktās mēnešalgasDarba likums 65. pants
3Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitātilīdz 40 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgasValsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 14.pants
4Prēmija par uzņēmuma darbības gada rezultātiemlīdz 75 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgasValsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 16.pants, reizi gadā
5Naudas balva sakarā ar uzņēmumam vai darbiniekam svarīgu notikumunepārsniedzot darbiniekam noteikto mēnešalgas apmēruValsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 16.pants

Informācija par sociālajām garantijām

Nr. p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1

Atvaļinājuma pabalsts

līdz 50 % no darbiniekam noteiktās mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 3.pants, darbinieka iesniegums

2

Atlaišanas pabalsts

no viena līdz četru mēnešu vidējās izpeļņas apmēra

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 17.pants

3Bēru pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 20.pants