PAVEIKTIE DARBI

Sakoptas Jēkabpils pilsētai nozīmīgu personu kapavietas


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” šī gada septembrī un oktobrī veikuši Jēkabpils pilsētai nozīmīgu personu kapa vietu sakopšanas darbus. Sakopšanas darbi veikti 9 kapavietām, piemiņas vietai Brāļu kapi, kā arī veikta kapu mūra akmeņu mūrēšana, un metāla vārtiņu atjaunošana.

Petera Gļinska (14.08.1886- 10.05.1928) kapavietā veikta teritorijas labiekārtošana, kā arī taku izveidošana, lai iedzīvotājiem ir iespēja piekļūt piemiņas vietai. P.Gļinskis bija seržants 4. Valmieras kājinieku pulkā, 1920. gadā apbalvots ar ordeni par 2. februāra cīņu Latgalē. Piemineklis P.Gļinskim atrodas jaunajā kapsētas daļā iepretim jaunajai kapličai.

Pētera Ozoliņa (09.08.1876-10.06.1927) un Miezeru dzimtas kapavietā veikta teritorijas labiekārtošana, žoga attīrīšana no rūsas un pārkrāsošana, krūmu izzāģēšana, kā arī pieminekļa attīrīšana no sūnas. P.Ozoliņš bija celtuves pār Daugavu vadītājs. Piemineklis P.Ozoliņam atrodas Luterāņu kapsētas sektorā.

Friča Krauzes (05.12.1870-17.06.1935) kapavietā veikta teritorijas izlīdzināšana, labiekārtošana, žoga attīrīšana no rūsas un pārkrāsošana, krūmu izzāģēšana, kā arī pieminekļa attīrīšana no sūnas. F.Krauze bija aptiekas īpašnieks Brīvības ielā 175. Darbojies Jēkabpils latviešu tirgotāju un rūpnieku biedrībā, bijis Jēkabpils luterāņu baznīcas valdes loceklis- kasieris. Piemineklis F.Krauzem atrodas Luterāņu kapu sektorā.

Sakopta piemiņas vieta “Sāpju māte” un tajā esošās 6 kapavietas padomju čekas Jēkabpils cietuma ieslodzītajiem un 1941. gada 28. jūnijā Krustpils lidlaukā nošautiem iedzīvotājiem. Piemiņas vietā veikta kapu apmaļu tīrīšana, taku un dzīvžogu atjaunošana, krūmu izgriešana, kā arī pļaušana un ravēšana.

Piemiņas vietā “Brāļu kapi” veikta puķu dobju stādījumu atjaunošana.

Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī

(2018. gada jūlijs- )

Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Vīpes ciemā 

(2017. gada decembris- 2018. gada septembris)

15.08.2018 Jēkabpilī veikti atkritumu konteineru dezinfekcijas darbi.

20/07/2018

Uzņēmums ir saņēmis pateicības vēstuli no Vācijas reģiona Anhalt-Bitterfeld par dalību un atbalstu Erasmus+ programmas projektā "ABITtour for Europe".

Esam gandarīti par kopā paveikto darbu projekta laikā, un ceram uz turpmāku sadarbību.

PROJEKTA REZULTĀTI

PIRMS

DARBU GAITA

PĒC

Daudzstāvu namu graustu nojaukšana

(2018. gada maijs- )

Tiek uzlabota Ražu ūdenskrātuves galvenā pludmale

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  15. maijā, gatavojoties pludmales sezonai un svinīgajai Zilā karoga pacelšanai Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves galvenajā pludmalē, veikuši labiekārtošanas darbus- izlīdzinājuši pludmales smiltis.


Autobusu pieturvietas ierīkošana  Zīlānu ielā, Jēkabpilī

(2018. gada aprīlis)

PIRMS

DARBU GAITA

PĒC

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana Jēkabpils 3. vidusskolā

(2018. gads)

JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJAS STADIONA REKONSTRUKCIJA
(2016- 2017)