PAR MUMS

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" ir uzņēmums, kas darbojas dažādās jomās. Mūsu darbinieki savāc un izved atkritumus, pļauj zāli, apsaimnieko ielas un parkus Jēkabpilī, Nodrošina ielu apgaismojuma darbību, apsaimnieko Jēkabpils kapu teritoriju un dzīvnieku patversmi, veic bruģēšanas, ceļu būves, būvniecības un citus darbus. Mēs strādājam, lai radītu labas pārmaiņas.

Ar darbiem, kurus veicam, var iepazīties sadaļā "PAKALPOJUMI"

SIA "Jēkabpils pakalpojumi" logotipa stila grāmata/ lietošanas noteikumi

25/05/2018

Jēkabpils skolēni mācās šķirot atkritumus

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” jau vairākus gadus regulāri apmeklē Jēkabpils izglītības iestādes, lai bērnus un jauniešus izglītotu par pareizu atkritumu šķirošanu.

Maija mēnesī uzņēmumu apmeklēja Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni. Vizītes laikā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbinieki skolēnus informēja par dažādajām uzņēmuma darbības nozarēm, kā arī mācīja, kā pareizi šķirot sadzīves atkritumus. Skolēniem bija iespēja apskatīt šķirošanas laukumu, kas atrodas Zemgales ielā 24/1, uzzināt kādi atkritumi metami katrā konteinerā, kā arī spēlēt izglītojošas spēles par atkritumu šķirošanu.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina klašu grupas arī nākošajā mācību gadā apmeklēt uzņēmumu un kopā mācīties kā šķirot atkritumus. Pieteikties apmeklējumam iespējams pa telefonu +371 28306068


Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!