JĒKABPILS KAPU APSAIMNIEKOŠANA

SVECĪŠU VAKARA NORISES LAIKS JĒKABPILS PILSĒTAS KAPOS

2018. gada 3. novembrī plkst. 16.00

Jēkabpils pilsētas kapsētas maksas pakalpojumi (spēkā no 09.04.2016.):

 Nr.p.k. Pakalpojumu nosaukums  Mērvien. Summa bez PVN  PVN 21%
Summa kopā< Eur
Piezīmes
 1. Kapliča /diennakts/, Kapu ielā 2  d/n 3.31 0.69 4.00 saldētava
 2. Kapliča izvadīšanai, Kapu ielā 2 gab 24.79 5.21 30.00 procesijai
 3. Par jaunas kapa vietas nomu:          
 3-1 kapa vieta 5.10 m2  gab 21.49 4.51 26.00 1.vieta
 3-2 kapa vieta 8.10 m2  gab 41.32 8.68 50.00 2 vietas
 3-3 kapa vieta 12.0 m2  gab 57.85 12.15 70.00 3 vietas
 3-4 kapa vieta 15.0 m2  gab 74.38 15.62 90.00 4 vietas
 4. Nekoptas kapa vietas nomas tiesību atjaunošana  
 
4-1 vienvietīga kapa vieta gab 21.49 4.51 26.00  
4-2 divvietīga kapa vieta gab 41.32 8.68 50.00  
4-3 trīsvietīga kapa vieta gab 57.85 12.15 70.00  
4-4 četrvietīga kapa vieta gab 74.38 15.62 90.00  

Maksas pakalpojums (spēkā no 01.01.2014.)

Nr.p.k. Preču, pakalpojumu nosaukums
Mērvien. Summa bez PVN
PVN 21%
Summa kopā, Eur
Piezīmes
1. Izziņas izsniegšana gab 1.21 0.25 1.46