Izsoles

Paziņojums par transportlīdzekļa izsoli

Publikācijas datums: 23.02.2017.
Izsolāmās mantas nosaukums: Kravas atkritumvedējs "MAN 28.314"
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks:
Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 17. martam plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2017. gada 20. martā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Nosacītā cena: 8400.00 EUR, t.sk. PVN 21%
Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība:  Nav
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība:  Ar pārskaitījumu
Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi