Izsoles

Paziņojums par transportlīdzekļa izsoli

Publikācijas datums: 23.02.2017.

Izsolāmās mantas nosaukums: Kravas atkritumvedējs "MAN 28.314"

Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils

Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā

Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 17. martam plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2017. gada 20. martā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 8400.00 EUR, t.sk. PVN 21%

Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība:  Nav

Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli

Samaksas kārtība:  Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi