IZSOLES

PAZIŅOJUMS PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU IZSOLI

Publikācijas datums: 10.08.2018.

Izsolāmās mantas nosaukums:  pasažieru furgons Opel Combo; kravas kastes Volkswagen Transporter; pasažieru mikroautobusa Volkswagen Caravelle.
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 27. augustam plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2018. gada 28. augustā plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 

Opel Combo - 900.00 EUR, t.sk. PVN 21% (2004.gads)
Volkswagen Transporter - 800.00 EUR, t.sk. PVN 21% (1996.gads)
Volkswagen Caravelle - 1 300.00 EUR, t.sk. PVN 21% (2000.gads)

Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība: Nav
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu
Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Publikācijas datums: 16.04.2018.

Nomas objekts: Nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 83, Jēkabpilī

Kadastra nr.: 5601 001 3049 001-01

Platība: 642.0 m2, 1.daļa 341.9 m2 (5 telpas), 2.daļa 342.9 m2 (1 telpa)

Lietošanas mērķis: Saimnieciskā darbība

Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): EUR 0.85 (85 eiro centi) par viena kvadrātmetra nomu mēnesī, bez PVN

Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 23.aprīlim plkst. 15:00

Pieteikuma atvēršanas laiks un vieta: 2018.gada 23.aprīlī, plkst.15:10, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Līguma darbības termiņš:  5 (pieci) gadi

Izsoles veids: Pirmreizēja rakstiska izsole

Materiāli pielikumā: NOTEIKUMIPIETEIKUMS

Paziņojums par transportlīdzekļa izsoli

Publikācijas datums: 23.02.2017.

Izsolāmās mantas nosaukums: Kravas atkritumvedējs "MAN 28.314"

Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils

Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā

Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 17. martam plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2017. gada 20. martā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 8400.00 EUR, t.sk. PVN 21%

Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība:  Nav

Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli

Samaksas kārtība:  Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi