Kontakti

Kontaktinformācija

Darba laiks:

P, O, T, C. P.
8.00–12.00; 13.00–17.00


Valdes priekšsēdētājs

Jānis HAUKA
+371 65 237 664


Preses sekretāre

Ieva GĀDMANE

+371 28306068


Lietvede, ekonomiste
Sandra KALVĀNE
+371 65 237 664


Galvenā grāmatvede
Svetlana ZVAIGZNE
+371 65 237 666


Atkritumu apsaimniekošanas
nozares speciāliste

Inita ZAĶE
+371 65 237 660

Atkritumu apsaimniekošana, tiešie norēķini
Iveta LAVRINOVIČA
+371 26 549 919


Dzīvnieku patversmes uzraugs
Tatjana Moisejenkova 

+371 28 342 253


Klaiņojošo dzīvnieku ķērāji:

Dinis +371 28 826 463

Gints +371 26 289 191


Jēkabpils kapliča
Iveta Krumpāne
+371 20 027 341

Rekvizīti

SIA "Jēkabpils pakalpojumi"

Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils,
LV-5201

PVN reģ. nr.: LV45403006010


AS "SEB banka"

Kods: UNLALV2X009

Konts: LV80UNLA0009003467779


A/S SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konts: LV02HABA0551005093451


E-pasts: jekpak@jekpak.lv

Fakss: 65 237 667


Dzīvnieku patversmes mājaslapa:
www.jekabpilspatversme.lv

Smilšu konteineru atrašanās vietas
Adreses