Sadzīves atkritumu savākšana

Sadzīves atkritumu pakalpojumu izmaksas

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PNV, Eur
Vienības cena ar PNV 21%, Eur
1. Cieto sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas (no 01.01.14.) m3 15.47 18.72
2. Cieto sadzīves atkritumu izvešanas izmaksas - ārpus pilsētas (01.02.2017.)
 m3 18.79

22.74

3. Nestandarta atkritumu izvešanas izmaksas (25.01.2017.)
 m3 18.45 22.32
4. Mobīlo tualešu noma d/n 41.48 50.19
5. Izziņas izsniegšana gab 1.21  1.46

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki

Divas reizes mēnesī

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ik pēc nedēļas

Pirmdiena

Otrdiena

Līgums par sadzīves atkritumu izvešanu

Līgums

Sadzīves atkritumu izvešanas tehnika un konteineru vedējs

Dalīto atkritumu savākšanas punkti

No marta vidus Jēkabpilī darbojas 12 jauni dalīto atkritumu savākšanas punkti individuālo māju mikrorajonos un publiski pieejamās vietās. Katrā atkritumu šķirošanas punktā ir uzstādīts informatīvs stends, kurā ilustratīvi atspoguļoti atkritumu šķirošanas noteikumi.

Ražošanas tehniķe Ingūna Avotiņa informē, ka nupat no šiem punktiem atkritumi ir izvesti un var secināt, cik apzinīgi cilvēki ievērojuši šķirošanas nosacījumus. Atbilstoši prasībām konteineri ir bijuši piepildīti Bauskas, Dzirnavu un Zaļās ielas punktos, taču konteineros, kuri izvietoti Kokneses un Krāces ielā, diemžēl samesti arī sadzīves atkritumi. Acīmredzot daļa jēkabpiliešu vēl pietiekami nenovērtē atkritumu šķirošanas pozitīvo efektu gan savu līdzekļu ekonomijā, gan vides saglabāšanā.

Pēc SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pasūtījuma ir izgatavota Jēkabpils karte, kurā iezīmēti visi pilsētā ierīkotie dalīto atkritumu savākšanas punkti – kopumā 115.

Pielikumā karte, kura arī tiks izvietota sabiedriskās apkalpošanas objektos un citās publiskās vietās.

Atkritumu šķirošana

Plastmasas iepakojuma šķirošana

Šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām. Nav nepieciešams iepakojumu mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli, pietiks, ja to rūpīgi izskalosiet ar ūdeni. Pirms izmešanas plastmasas pudeles saplaciniet, lai tās aizņemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri.

Plastmasai paredzētajā konteinerā drīkst mest tikai iepakojumu. Tajā nedrīkst mest plastmasas rotaļlietas un sadzīves priekšmetus, kā arī vienreiz lietojamos traukus.

Stikla iepakojuma šķirošana

Šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīras stikla burkas un pudeles bez pārtikas produktu atliekām. Nav nepieciešams iepakojumu mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli, pietiks, ja to rūpīgi izskalosiet ar ūdeni. Stikla pudeles un burkas var būt ar etiķetēm un alumīnija foliju. Pārstrādes procesā tā tiks atdalīta.
Stiklam paredzētajā konteinerā drīkst mest tikai iepakojumu. Tajā nedrīkst mest porcelāna un stikla traukus, spoguļus, logu stiklu, spuldzes.

Papīra iepakojuma šķirošana

Šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru un sausu papīra un kartona iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām.
Papīram un kartonam paredzētajā konteinerā drīkst mest kartona kastes, avīzes, žurnālus, brošūras, katalogus un citus reklāmas materiālus, kas nav laminēti.
Atsevišķās vietās papīram paredzētajos konteineros drīkst mest arī kartona dzērienu iepakojumu (t.i., tetrapakas). Seko līdzi informācijai uz konteineru uzlīmēm!
Pirms izmešanas kartona kastes un dzērienu iepakojumu saplaciniet, lai tas aizņemtu mazāk vietas un konteiners nepiepildītos tik ātri.

Atkritumu šķirošanas uzlīmes
Ja atkritumus šķirojat mājās vai birojā, Jums noderēs arī izdrukājamas uzlīmes – norādes šķirošanas konteineriem un kastēm.


Skatīt saiti: http://www.zalais.lv/lv/iedzivotajiem/papirs-plast...

Atkritumu šķirošanas konteiners mājās

Bieži vien ir dzirdēts, ka iemesls atkritumu nešķirošanai mājās ir vietas trūkums vēl trīs vai četriem atkritumu spaiņiem. Tomēr risinājums ir vienkāršs. Lai sāktu šķirot atkritumus mājās, pietiks ar diviem atkritumu spaiņiem – viens sadzīves atkritumiem un otrs sašķirotajiem atkritumiem. Pirms izmešanas iepakojumu izskalo (plastmasas un kartona iepakojumu arī saplacina) un izmet tam paredzētajā spainī. Kad spainis ir pilns, dodieties pie šķirošanas konteineriem un iepakojumu sašķirojiet pa materiālu veidiem.

Atkritumu šķirošanas konteineri un pieņemšanas punkti

Mobīlās tualetes