AKTUALITĀTES

14/06/2018


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzņem praktikantes no Vācijas


2017. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos, un kā uzņemošais partneris piekrita piedalīties Erasmus+ programmas projektā “ABItour for Europe”, sadarbojoties ar Vācijas reģionu Anhalt- Bitterfeld.

Jau 2017. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Anhalt- Bitterfeld
realizēja projektu “ABItour2015+”, kad Jēkabpilī ieradās divi jaunieši no Vācijas, kuri projekta ietvaros pētīja atkritumu šķirošanas un apsaimniekošanas procesus pilsētā.

Šogad no 13. jūnija līdz 10. jūlijam Jēkabpilī viesojas jaunietes- Annika Ristau un Lisa Bauerschmidt- no Vācijas, kuras nepilnu četru nedēļu laikā darbosies SIA “Jēkabpils pakalpojumi” kā praktikantes, vienlaicīgi iepazīstot kapitālsabiedrības darbu, Jēkabpils pilsētu, pašvaldību un dažādas organizācijas. Projekta mērķis ir atbalstīt dalībniekus prasmju iegūšanā un nostiprināšanā, ļaujot darboties tiem citā profesionālajā darba vidē, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību un izpratni par reālu Eiropas identitāti.

Pirmajā nedēļā praktikantes iepazīs Jēkabpils pilsētas tūrisma objektus un aktīvi piedalīsies Jēkabpils pilsētas svētku pasākumos.

Laikā līdz 10. jūlijam tiks sagatavots projekts par dažādajām SIA “Jēkabpils
pakalpojumi” darbības sfērām- dzīvnieku patversmes apsaimniekošanu, Zāles pļaušanu, ielu uzturēšanas darbiem u.c. Tiks veikta pašreizējās situācijas izpēte, anketēšana, un salīdzinājums ar šo darbu veikšanas procesiem un sistēmu Vācijas reģionā Anhalt- Bitterfield. Izstrādāto projektu, savus iespaidus un secinājumus praktikantes prezentēs 6. jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

11/06/2018


Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas privātmāju iedzīvotājiem

-Kāpēc man kā privātmājas iedzīvotājam jāmaksā par atkritumu izvešanu pilnā apmērā, kaut gan es šķiroju
atkritumus un konteiners pie mājas nav pilns?

-Kāpēc man katru gadu jāmaksā par liela atkritumu konteinera izvešanu pie privātmājas, ja dzīvoju viena un man
nekad konteiners nepiepildās?


Šādi un līdzīgi jautājumi aizvien biežāk tiek uzdoti SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbiniekiem.

Uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas nozares speciāliste Inita Zaķe skaidro: “Iedzīvotājiem, ierodoties Zemgales
ielā 24/1, ir iespēja veikt korekcijas līguma pielikumā un vienoties par nepieciešamo sadzīves atkritumu izvešanas apjomu. Balstoties uz Jēkabpils pilsētas saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētā 7.3. punktu, atkritumi viendzīvokļa vai divdzīvokļu mājā jāizved ne retāk kā vienu reizi mēnesī. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” privātmāju iedzīvotājiem piedāvā sadzīves atkritumus savākt, izmantojot atkritumu konteinerus (100, 140, 240 litri) vai marķētus maisus (100 litri). Izvešanas izmaksas konteineriem par 1 m3 -18,72 eiro ar PVN, bet maisam par 1 m3- 22,35 eiro ar PVN”.

Vairums Jēkabpils iedzīvotāju ir novērtējuši SIA “Jēkabpils pakalpojumi” konteineru lietošanu, jo tie ir ērti pārvietojami, viegli iztukšojami un nodrošina higiēnas prasības, turklāt konteinerus uzņēmums iedzīvotājiem, noslēdzot līgumu, piešķir bez maksas. Gadījumā, ja šobrīd klients lieto SIA “Jēkabpils pakalpojumi” konteineri, bet vēlas lietot atkritumu maisu, konteiners ir jāatgriež atkritumu apsaimniekotājam. Ja iedzīvotājs atsakās no konteinera lietošanas, par papildus maksu ir iespēja saņemt marķētus maisus, ierodoties Zemgales ielā 24/1.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” saka lielu paldies tiem iedzīvotājiem, kas šķiro atkritumus! Šķirot atkritumus ir svarīgi,
lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek nogādāts atkritumu poligonos mūžīgai apglabāšanai. Lielākā daļa mūsu radīto atkritumu ir pārstrādājami vēlreiz. Aicinām šķirot atkritumus, jo Jēkabpilī iedzīvotāju ērtībām, ierīkoti vairāk kā 60 dalīto atkritumu savākšanas punkti un 2 atkritumu šķirošanas laukumi, kuros šķirotos atkritumus iespējams izmest par velti.

Vairāk informācijas par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt, zvanot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistei Initai Zaķei t.: +371 65237660, vai uzņēmuma

mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv

5/06/2018


SIA “ Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu, ir gaidāmas izmaiņas rēķinu saņemšanā klientiem, kuri rēķinus saņem pastkastītēs papīra formātā. Šobrīd vēl nav zināms vai un cik klientiem būs jāmaksā par rēķinu saņemšanu. Uzņēmums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar SIA “Mailmaster”, lai sagatavotu rēķinus par pakalpojumiem maija mēnesī atbilstoši datu aizsardzības prasībām. Par maija mēneša rēķinu saņemšanu klientiem netiks piemērota papildus maksa.

Atgādinām, ka tiem klientiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, nekādas izmaiņas nav gaidāmas. Lai pietiktu elektronisko rēķinu saņemšanu, lūdzam zvanīt pa telefonu 26549919, vai rakstīt pieteikumu e-pastā jekpak@jekpak.lv Tā pat iedzīvotājiem iespēja pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski ir mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv/kontakti , vai klātienē Zemgales ielā 24/1

11/06/2018


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientiem iespēja veikt norēķinus uz AS “Citadele banka” kontu


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, jūnija sākumā, ņemot vērā klientu
ieteikumus, uzņēmumam atvērts AS “Citadele banka” norēķinu konts.

Līdz šim elektronisko apmaksu par saņemtajiem rēķiniem nebija iespējas veikt AS “Citadele banka” kontā, kas radīja neērtības uzņēmuma klientiem, tādēļ SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientu ērtībām turpmāk lietos arī AS "Citadele banka” norēķinu kontu.

AS “Citadele banka”, AS “SEB banka” un AS “SWEDBANK” konti turpmāk tiks norādīti SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rēķinā. Veicot maksājumu elektroniski maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs, vārds, uzvārds un adrese

Atgādinām, ka maksu par saņemtajiem pakalpojumiem iespējams veikt arī klātienē Zemgales ielā 24/1

4/06/2018

Aicina šķirot kapu atkritumus


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka no šī gada aprīļa iedzīvotājiem ir iespēja šķirot kapu atkritumus Jēkabpils pilsētas kapos.

Līdz šim pie pilsētas kapiem atkritumi netika šķiroti- vienā konteinerā iedzīvotāji meta gan dārza un parku atkritumus (puķes, skujas, u.c.), gan citus kapu atkritumus (sveces, vāzes u.c.). Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja sašķirot kapu atkritumus- dārza un parku atkritumus metot vienā konteinerā, bet sveces un citus kapu atkritumus citā. Dārza un parku atkritumi, tiek nogādāti sadzīves atkritumu poligonā «Dziļā vāda» uz kompostu.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājiem būt atbildīgiem un šķirot kapu atkritumus.

Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

1/06/2018


Turpinās būvdarbi Madonas ielā

Maija sākumā Jēkabpilī tika nojaukti pašvaldībai

piederošie daudzdzīvokļu namu grausti Madonas ielā. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šobrīd darbi ir atsākti un tiek veikta būvgružu drupināšana. Būvgružu drupināšanu pēc demontāžas veic apakšuzņēmējs.

Sadrupināto materiālu plānots uzkrāt, lai nākotnē to atkārtoti varētu izmantot. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” skaidro, ka sadrupinātos būvgružus neizvedīs uz atkritumu poligonu «Dziļā vāda», bet izmantos lietderīgi- ceļu būvē vai uzbērumu veidošanā- tādējādi saudzējot dabu un taupot resursus.

Līgumā plānots darbus pabeigt līdz šī gada 31. oktobrim. Demontāžas darbu kopējās izmaksas ir 41 310 eiro bez PVN

25/05/2018

Jēkabpils skolēni mācās šķirot atkritumus

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” jau vairākus gadus regulāri apmeklē Jēkabpils izglītības iestādes, lai bērnus un jauniešus izglītotu par pareizu atkritumu šķirošanu.

Maija mēnesī uzņēmumu apmeklēja Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni. Vizītes laikā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbinieki skolēnus informēja par dažādajām uzņēmuma darbības nozarēm, kā arī mācīja, kā pareizi šķirot sadzīves atkritumus. Skolēniem bija iespēja apskatīt šķirošanas laukumu, kas atrodas Zemgales ielā 24/1, uzzināt kādi atkritumi metami katrā konteinerā, kā arī spēlēt izglītojošas spēles par atkritumu šķirošanu.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina klašu grupas arī nākošajā mācību gadā apmeklēt uzņēmumu un kopā mācīties kā šķirot atkritumus. Pieteikties apmeklējumam iespējams pa telefonu +371 28306068


Atgādinām, ka informācija par atkritumu šķirošanu Jēkabpilī pieejama SIA “Jēkabpils pakalpojumi” mājas lapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv

Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

Šodien, 24.05.2018. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" piegādāta jauniegādātā tehnikas vienība. Uzņēmums tehnikas vienību iegādājies par summu 32057.24 eiro bez PVN, tā ir pārveidojama un lietojama gan zāles pļaušanas un savākšanas darbiem, gan lapu savākšanai rudenī, gan sniega tīrīšanai ziemā.

21/05.2018


Jēkabpilī atjauno līniju un gājēju pāreju krāsojumu


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šonedēļ Jēkabpilī uzsākti gājēju pāreju un stāvlaukumu līniju krāsojuma atjaunošanas darbi.

Darbus veic SIA “Jēkabpils pakalpojumi” apakšuzņēmējs, un tos plānots pabeigt šīs nedēļas laikā, tomēr jāņem vērā, ka krāsojuma atjaunošana atkarīga no laikapstākļiem. Kopējās darbu izmaksas būs zināmas pēc to veikšanas, bet plānots ka darbi varētu izmaksāt 3000- 3500 eiro bez PVN. Krāsojuma atjaunošana daļēji tiek veikta kā roku darbs, bet vietās, kur tas ir iespējams notiek mehanizētā krāsošana.

Gājēju pārejas tiek atjaunotas uz tām ielām, kurās netiek veikti vai tuvākajā laikā nav paredzēti remontdarbi. Savukārt stāvvietu līniju krāsojumu šīs nedēļas laikā plānots atjaunot pie Jēkabpils reģionālās slimnīcas Andreja Pormaļa ielā 125a, pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības Brīvības ielā 120, kā arī pie Sociālā dienesta ēkas Brīvības ielā 45.

Jēkabpilī gājēju pāreju un līniju krāsojuma atjaunošanu veic SIA “Jēkabpils pakalpojumi” un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Tiek uzlabota Ražu ūdenskrātuves galvenā pludmale

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” šodien, 15. maijā, gatavojoties pludmales sezonai un svinīgajai Zilā karoga pacelšanai Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves galvenajā pludmalē, veic labiekārtošanas darbus- izlīdzina pludmales smiltis.


09/05/2018


Uzsākta zāles pļaušana Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajās teritorijās

Maija sākumā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” uzsākuši zāles pļaušanas un savākšanas darbus Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošajās teritorijās.

Uzņēmuma ainavu tehniķe Inguna Avotiņa skaidro: “Pilsētā ik dienu no plkst. 7.00 zāles pļaušanas darbus veic septiņi SIA ”Jēkabpils pakalpojumi” darbinieki. Prioritārās zāles pļaušanas teritorijas ir pilsētas centra zaļajās zonās, gar galvenajām pilsētas ielām, parkos, skvēros un apļos. Kopējais pļaušanas teritoriju apjoms šogad pilsētā ir 99.10 ha, no kuriem, pēc līguma, 37.33 ha uzņēmuma darbinieki nopļauj tiklīdz zāles garums ir sasniedzis 10- 12cm. Lai ekonomētu līdzekļus, pārējā teritorijā zāle tiek pļauta pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pieprasījuma. Zāles savākšanas darbi tiek veikti teritorijās, kur tas ir nepieciešams, un zāle, kā bioloģiskie atkritumi, tiek nogādāta sadzīves atkritumu poligonā «Dziļā vāda» uz kompostu.”

Iepriekšējos gados SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbinieki pļāva tikai SIA “JK Namu pārvalde” teritorijas, bet, augot uzņēmuma kapacitātei, šogad par zāles pļaušanu noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību. Līdz ar to SIA “Jēkabpils pakalpojumi” šosezon nepļauj zāli SIA “JK Namu pārvalde” teritorijā, bet pilda līgumu, pļaujot un savācot zāli tikai pilsētas pašvaldībai piederošajās zāles pļaušanas teritorijās.

Šosezon SIA “Jēkabpils pakalpojumi” iegādāta arī jauna pļaušanas tehnika efektīvai zāles pļaušanas darbu veikšanai par kopējo summu 5252.07 eiro bez PVN. Uzņēmums par summu 32057.24 eiro bez PVN iegādājies arī tehnikas vienību, kas ir pārveidojama un lietojama gan zāles pļaušanas un savākšanas darbiem, gan lapu savākšanai rudenī, gan sniega tīrīšanai ziemā. Kopumā uzņēmumam zāles pļaušanas darbiem šosezon ir 9 tehnikas vienības.

08/05/2018


Uzsākta daudzdzīvokļu namu graustu nojaukšana Madonas ielā

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka maija sākumā Jēkabpilī uzsākti pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu namu graustu nojaukšanas darbi Madonas ielā. Līgumā plānots darbus pabeigt līdz šī gada 31. oktobrim. Demontāžas darbu kopējās izmaksas ir 41 310 eiro bez PVN


Madonas ielā nojaukšanas darbi uzsākti abiem daudzstāvu ēku graustiem un bijušajai veikala ēkai. Graustu nojaukšanu un būvgružu drupināšanu pēc demontāžas veic apakšuzņēmēji. Būvlaukuma teritoriju plānots nolīdzināt, un sadrupināto materiālu uzkrāt, lai nākotnē to atkārtoti varētu izmantot.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” skaidro, ka sadrupinātos būvgružus neizvedīs uz atkritumu poligonu «Dziļā vāda», bet izmantos
lietderīgi- ceļu būvē vai uzbērumu veidošanā- tādējādi saudzējot dabu un taupot resursus.