AKTUALITĀTES

Lai nodrošinātu klientu datu aizsardzību, SIA "Jēkabpils pakalpojumi" klienti rēķinus pastkastītēs saņem aizlīmētās aploksnēs. Šo prasību izpildīšana rada papildus izdevumus, tāpēc no 1.septembra rēķinu saņemšana papīra formātā būs maksas pakalpojums. (1,21 EUR Tajā skaitā PVN)
Atgādinām, ka tiem klientiem, kuri rēķinus saņem e-pastā, izmaiņas nav gaidāmas.
📌📩Pieteikties elektronisko rēķinu saņemšanai var, zvanot pa telefonu 26549919, rakstot pieteikumu e-pastā jekpak@jekpak.lv, aizpildot anketu mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv/kontakti , vai klātienē Zemgales ielā 24/1

Šodien, 15.08.2018 Jēkabpilī veicam atkritumu konteineru dezinfekcijas darbus.

15/08/2018


Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar līgumu “Objekta “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un būvniecība” šonedēļ tiks slēgts Zemgales ielas posms no Viesītes ielas līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” iebrauktuvei teritorijā.

Darbu pirmajā posmā tika slēgts Zemgales ielas posms no krustojuma ar Ābeļu ielu līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijai. Šajā posmā noņemts asfalta segums, kā arī izbūvēts ūdensvads un kanalizācija un veikti ceļa pamatnes sagatavošanas darbi.

Autovadītājus lūdzam sekot līdzi ceļa zīmēm, jo tiklīdz tiks slēgts posms no Viesītes ielas līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” iebrauktuvei, piekļūt pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” un SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijā esošajam atkritumu šķirošanas laukumam varēs pa Zemgales ielu virzienā no Neretas ielas.

Zemgales ielas būvniecības ietvaros tiks atjaunots ielas asfaltbetona segums, nobrauktuves uz Jauno, Viesītes, Dignājas un Ābeļu ielām, nobrauktuves uz ielai pieguļošajiem īpašumiem, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, un atjaunots gājēju un velosipēdistu celiņš.

Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā plānoti līdz šī gada 30. novembrim.
Objekta “Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī” būvdarbu kopējās izmaksas ir 158 391,20 eiro bez PVN

30/07/2018


Kā šķirot atkritumus Jēkabpilī?

Atkritumu šķirošana ir svarīga un nepieciešama, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek nogādāts atkritumu poligonos mūžīgai apglabāšanai. Lielākā daļa mūsu radīto atkritumu ir pārstrādājami vēlreiz, tāpēc SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina šķirot atkritumus, jo Jēkabpilī iedzīvotāju ērtībām, ierīkoti vairāk kā 60 dalīto atkritumu savākšanas punkti un atkritumu šķirošanas laukums Zemgales ielā 24/1- tajos šķirotos atkritumus iespējams izmest par velti.

Dažādās pilsētās izlietotā iepakojuma šķirošana var būt atšķirīga, tāpēc jāseko norādēm uz konteinera!

Kā šķirot atkritumus Jēkabpilī?
Plastmasa un metāls (dzeltenais konteiners)
 • Tajā drīkst mest- saplacinātas plastmasas pudeles (PET), plastmasas maisiņus, plastmasas kastes, plēvi, produktu trauciņus bez ēdienu atliekām, skārdenes, izskalotas konservu kārbas, burku vāciņus, metāla korķus, alumīnija kārbas, atslēgas, zobratus, aerosola flakonus.
 • Nedrīkst mest- plastmasas rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, vienreizlietojamos plastmasas traukus, foliju.

Stikls (zaļais konteiners)
 • Drīkst mest- izskalotas stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, fotorāmīšu stiklu.
 • Nedrīkst mest- logu stiklu, porcelāna un stikla traukus, spoguļus, spuldzes, smaržu pudelītes, keramikas izstrādājumus.

Papīrs (zilais konteiners)


 • Drīkst mest- papīrus, saplacinātas brokastu pārslu, cepumu, dzērienu paku, apavu un citas kartona kastes, avīzes, žurnālus, grāmatas un citus apdrukātus materiālus, tīrus un sausus papīra iepakojumus.
 • Nedrīkst mest- laminētus papīrus, slapjus un netīrus iepakojumus, papīra iepakojumu korķus un vāciņus.


Atgādinām, ka atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1 bez maksas tiek pieņemti arī logu stikli, spoguļi, apģērbs, tekstils, bioloģiskie atkritumi un elektropreces. Par maksu iespējams nodot lielgabarīta atkritumus, mēbeles, būvgružus, vieglo un smago automašīnu, kā arī citas riepas. Maksu par atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā nosaka pēc atkritumu svara.

Šķirošanas laukuma darba laiks: Katru dienu no 7:00 līdz 19:00

Parastajā atkritumu konteinerā jāmet tie atkritumi, kurus vairs nav iespējams sašķirot.

Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt, zvanot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistiem 65237660, vai uzņēmuma mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv

Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

24/07/2018

Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielas
pārbūves darbu laikā

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar līgumu “Objekta “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un būvniecība” jūlijā tiks uzsākti būvdarbi Zemgales ielā.

Zemgales ielas būvniecības ietvaros tiks atjaunots ielas asfaltbetona segums, nobrauktuves uz Jauno, Viesītes, Dignājas un Ābeļu ielām, nobrauktuves uz ielai pieguļošajiem īpašumiem, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, un atjaunots gājēju un velosipēdistu celiņš.

Rekonstrukcijas darbu laikā sākotnēji tiks slēgts Zemgales ielas posms no krustojuma ar Ābeļu ielu līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijai. Darbu otrajā posmā tiks slēgti Zemgales ielas krustojumi ar Jauno ielu un Viesītes ielu. Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā plānoti līdz šī gada 30. novembrim. Autovadītājiem lūgums būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm!

Objekta “Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī” būvdarbu kopējās izmaksas ir 158 391,20 eiro bez PVN

23/07/2018

Aicina šķirot kapu atkritumus


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka no šī gada aprīļa iedzīvotājiem ir iespēja šķirot kapu atkritumus Jēkabpils pilsētas kapos.

Līdz šim pie pilsētas kapiem atkritumi netika šķiroti- vienā konteinerā iedzīvotāji meta gan dārza un parku atkritumus (puķes, skujas, u.c.), gan citus kapu atkritumus (sveces, vāzes u.c.). Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja sašķirot kapu atkritumus- dārza un parku atkritumus metot vienā konteinerā, bet sveces un citus kapu atkritumus citā. Dārza un parku atkritumi, tiek nogādāti sadzīves atkritumu poligonā «Dziļā vāda» uz kompostu.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” aicina iedzīvotājiem būt atbildīgiem un šķirot kapu atkritumus.

Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

24/07/2018


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientiem iespēja veikt norēķinus uz AS “Citadele banka” kontu


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, ņemot vērā klientu
ieteikumus, uzņēmumam atvērts AS “Citadele banka” norēķinu konts.

Līdz šim elektronisko apmaksu par saņemtajiem rēķiniem nebija iespējas veikt AS “Citadele banka” kontā, kas radīja neērtības uzņēmuma klientiem, tādēļ SIA “Jēkabpils pakalpojumi” klientu ērtībām turpmāk lietos arī AS "Citadele banka” norēķinu kontu.

AS “Citadele banka”, AS “SEB banka” un AS “SWEDBANK” konti turpmāk tiks norādīti SIA “Jēkabpils pakalpojumi” rēķinā. Veicot maksājumu elektroniski maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs, vārds, uzvārds un adrese

Atgādinām, ka maksu par saņemtajiem pakalpojumiem iespējams veikt arī klātienē Zemgales ielā 24/1

18/07/2018

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” turpmāk nodrošinās pilsētas ielu apgaismojuma darbību


2018. gada jūnijā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” noslēdza līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par pilsētas ielu apgaismojuma darbības nodrošināšanu, apkalpošanu un remontu. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA “Jēkabpils pakalpojumi” turpmāk gādās par ielu, laukumu, skvēru, gājēju pāreju, luksoforu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu Jēkabpils pilsētā.

Šobrīd ielu apgaismojuma izdegušo spuldžu nomaiņu, gaismekļu pārbaudi, bojāto gaismekļu nomaiņu un citus ielu apgaismojuma apkalpošanas darbus veic SIA “Jēkabpils pakalpojumi” brigāde trīs elektriķu sastāvā.

Uzņēmums aicina iedzīvotājus ziņot par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, zvanot uz diennakts operatīvā dežūrdienesta tālruni 29387082

16/07/2018

Uzstādīti papildus konteineri stikla iepakojumam

Pilsētas iedzīvotāju ērtībām, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” Jēkabpilī uzstādījuši vairākus papildus konteinerus stikla iepakojumam.


 • Stikla iepakojumam paredzētie konteineri novietoti:
 • Rīgas ielā 218g- pie SIA “Circle K Latvia”
 • Kena parkā
 • Vienības ielā 7- T/C “Sēlija” teritorijā
 • Brīvības ielā 301 a- pie SIA “Sedumi”
 • Pormaļa ielā 125- Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorijā
 • Nākotnes ielā 2- T/C “AURA” teritorijā
Atgādinām, ka zaļais konteiners ir paredzēts tikai stikla iepakojumam– tajā drīkst mest burkas un pudeles. Tajā nedrīkst mest logu stiklu, spoguļus un traukus!
Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanu Jēkabpilī iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni +371 65237660, vai uzņēmuma mājaslapā www.jekabpils-pakalpojumi.lv
Saudzēsim un rūpēsimies par dabu kopā!

12/07/2018


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” diennakts operatīvā dežūrdienesta tālrunis


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atgādina, ka uzņēmumā darbojas diennakts operatīvā diežūrdienesta tālrunis.

Zvanot uz tālruni 29387082, iedzīvotājiem ir iespēja informēt uzņēmuma darbiniekus par Jēkabpilī esošiem ielu apgaismojuma bojājumiem, ceļa zīmju, seguma un drošības barjeru bojājumiem, kā arī klaiņojošiem vai uz ceļa notriektiem dzīvniekiem.

10/07/2018


Nolietotās riepas var nodot šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1


Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī ir iespējams par maksu nodot nolietotās vieglo un smago automašīnu, kā arī citas riepas.

Šobrīd cena par riepu nodošanu gan privātpersonām, gan juridiskām personām ir 107 eiro (bez PVN) par tonnu. Maksa par tonnu aprēķināta, ņemot vērā nolietoto riepu pārstrādes izmaksas. Cena par četrām automašīnu riepām, atkarībā no to svara, ir nepilni 6 eiro.
Par papildus samaksu SIA “Jēkabpils pakalpojumi” nodrošina arī riepu transportēšanu no līdzšinējās riepu uzglabāšanas vietas uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu. Riepu transportēšanu iespējams pieteikt pa tālruni 65237660
Nolietotās riepas Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī tiek pieņemtas katru dienu no plkst. 7:00 līdz 19:00
No šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Zemgales ielā 24/1 riepas tālāk tiek nodotas pārstrādei vides apsaimniekošanas uzņēmumam SIA “Eco Baltia vide”.

6/07/2018

Vācu jaunieši prezentējuši projektu “Zaļas un tīras- mūsu pilsētas”


Šodien, 6. jūlijā, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā vācu jaunietes Annika Ristau un Lisa Bauerschmidt, kas Jēkabpilī ieradušās Erasmus+ programmas mobilitātes projekta “ABItour for Europe” ietvaros, prezentēja projekta laikā izveidoto darbu “Zaļas un tīras- mūsu pilsētas” (“Green & clean- our cities”).

Jauniešu prezentāciju uzklausīja un diskusijā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes deputāts, attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Aivars Kraps, pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka, kā arī Jēkabpils NVO resursu centra pārstāvji un mediji.

Darbā “ Zaļas un tīras- mūsu pilsētas” jaunietes izpētījušas SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbības sfēras- zāles pļaušanu pilsētā, sētnieku darbu un dzīvnieku patversmi- kā arī veikušas salīdzinājumu ar šo darbu veikšanas procesiem un sistēmu Vācijas reģionā Anhalt- Bitterfield.

“Atšķirības starp darbu veikšanas procesiem Jēkabpilī un mūsu reģionā atrast bija ļoti grūti, jo sistēma ir līdzīga- pašvaldība maksā uzņēmumam par konkrētu darbu veikšanu pilsētā. Pamanījām, ka šeit daudzās publiskajās vietās ir nomesti cigarešu izsmēķi vai košļājamās gumijas, bet kopumā, šeit pilsēta ir daudz tīrāka nekā pilsētas Vācijas reģionā Anhalt- Bitterfield. Pie jums sētnieki strādā katru darba dienu, bet Vācijā tikai vienu dienu nedēļā, kam, protams, ir redzamas sekas.” Stāsta Annika un Lisa.

Prezentācijas noslēgumā jaunietes sniedza arī savus ieteikumus un idejas sekmīgākai darbu veikšanai. Galvenais ieteikums bija pilsētā izvietot vairāk atkritumu urnu un pelnu trauku, lai iedzīvotājus mudinātu ievērot tīrību. Atzinīgi tika novērtētas Jēkabpils pilsētā esošās kaķu mājas, kuru Vācijā nav, bet jaunietes noteikti ierosinās izvietot šādas kaķu mājas arī savā reģionā.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka stāsta: “Pagājušajā gadā projekta ietvaros jaunieši no Vācijas veica pētījumu par atkritumu šķirošanu Jēkabpilī. Tā rezultātā uzņēmums ir ieviesis karti, kurā norādītas visas vietas, kur pilsētā iespējams izmest šķirotos atkritumus. Karte ir pieejama SIA “Jēkabpils pakalpojumi” mājas lapā. Protams, šādi projekti ir lietderīgi, jo bieži vien cilvēki no malas pamana lietas, kuras mēs paši nepamanām. Ir vērtīgi aktualizēt šīs tēmas un uzzināt kā mūsu veiktos darbus redz un vērtē citi. Mēs ar vāciešiem izrunājām situāciju, kāda ir pie viņiem, kāda ir pie mums, un ir prieks, ka SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbu kvalitāti Annika un Lisa novērtē kā ļoti labu.”
Prezentācija "Green & Clean- our cities"